Cmentarz

 Opiekunowie naszego cmentarza pracują w godz. 8.00-14.00.

Można zwracać się do nich z uwagami dotyczącymi cmentarza

oraz prosić też o wszelką pomoc tel. +48 452 335 250