Sakramenty

Chrzest

Wymagane dokumenty:

 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • sakramenty przyjmuje się w swojej parafii – czyli tam gdzie się mieszka – w innym wypadku prosi się o ZEZWOLENIE
 • w naszej parafii wymagane są spotkanie przygotowawcze – katecheza przedchrzcielna – termin podawany w ogłoszeniach.
 • Rodzice podają: Dane dziecka (Akt urodzenia), swoje i chrzestnych dane: nazwisko, imię, data urodzenia, wyznanie, zawód, miejsce zamieszkania, data i miejsce ślubu rodziców dziecka.

Rodzice dziecka dostają:

 • kartki do spowiedzi świętej (przed przystąpieniem do sakramentu pojednania trzeba powiedzieć, że jest to spowiedź ojca/matki przed chrztem św.; podobnie chrzestni). Należy pamiętać, że chrzestnymi mogą być bierzmowani i praktykujący katolicy, którzy przystąpią do spowiedzi świętej i komunii świętej. Prosimy także zachęcić swoje Rodziny do skorzystania ze spowiedzi świętej.
 • kartki do spowiedzi świętej dla chrzestnych (Jeżeli chrzestny nie jest z parafii, gdzie będzie udzielany chrzest, to ze swojej parafii zamieszkania chrzestny ma dostarczyć Zaświadczenie, że jest praktykującym katolikiem i może być chrzestnym (na Zaświadczeniu powinna być podana informacja o otrzymaniu sakramentu bierzmowania)
 • jeżeli rodzice dziecka nie mają ślubu sakramentalnego (kościelnego), to nie mogą przystąpić do spowiedzi św. i komunii świętej oraz piszą Rękojmię, że dziecko wychowają w wierze katolickiej, a jeżeli nie ma przeszkód, postarają się zawrzeć sakrament małżeństwa – w innym wypadku chrzest dziecka należy odłożyć (por. KPK Kan. 868 § 1)
 • pamiętajmy o: Imię dziecka powinno być przynajmniej jedno) chrześcijańskie (święty patron), świeca od chrztu świętego powinna być z ochrzczonym człowiekiem na całe życie. Kartki od spowiedzi św. rodziców i chrzestnych przynosimy do zakrystii najpóźniej 10 minut przed Mszą świętą podając imię i nazwisko dziecka.

————————————————————————————————

Eucharystia (I Komunia Św.)

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu pierwszej Komunii Świętej odbywa się podczas comiesięcznych katechez prowadzonych przy ks. Proboszcza Zenon Drożdża. Termin katechezy jest podany w ogłoszeniach parafialnych. Przygotowanie do tego sakramentu odbywa sią w ciągu jednego roku i zaczyna się na początku roku szkolnego.

W naszej parafii na początku nowego miesiąca kapłani odwiedzają chorych parafian z Komunią Św.. Chorego należy zgłosić w kancelarii lub zakrystii podając adres zamieszkania. Można również wyrazić chęć, aby kapłan stale przychodził z posługą sakramentalną.

————————————————————————————————

Bierzmowanie

Zwykle bierzmowanie w naszej parafii odbywa się na wiosnę. Udziela go biskup bądź delegowany ksiądz. Wszyscy pragnący przyjąć sakrament bierzmowania przedstawiają ks. Proboszczowi pisemną prośbę. W roku szkolnym 2011/2012 kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do:

 • coniedzielnej Eucharystii
 • obecności na Eucharystii w I piątek miesiąca
 • obecności na 10 nabożeństwach różańcowych
 • obecności na katechezach i spotkaniach w grupach (3 czwartek miesiąca, spotkanie w kościele parafialnym o 19.00)
 • miesięcznej spowiedzi św.

Bierzmowaniec wybiera sobie imię świętego patrona, którego cechy i styl życia, chciałby naśladować. Poznaje jego życiorys. Wybiera również świadka. Zaleca się aby był to jeden z rodziców chrzestnych. Świadek do bierzmowania przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii, że:

 • przyjął sakrament bierzmowania
 • jest praktykującym katolikiem
 • żyje według zasad wiary

————————————————————————————————

Małżeństwo

 • między pierwszą rozmową duszpasterską, a ślubem – zalecany odstęp trzech miesięcy
 • pierwsza rozmowa jest głównie informacyjna i narzeczeni mają przynieść:

1) dowód osobisty

2) świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej

3) świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego

4) pełną metrykę chrztu świętego do ślubu, jeżeli chrzest św. był udzielany poza parafią gdzie ma być zawarty sakrament małżeństwa (z datą I Komunii św. i Bierzmowania – jeżeli miało miejsce w parafii chrztu). Metryka ta jest ważna 6 miesięcy.

5) jeżeli ślub ma być tzw. Konkordatowy, to trzeba dostarczyć z USC zaświadczenie (ważne 3 miesiące)

6) Narzeczeni podają dane personalne świadków (imię, nazwisko, data urodzenia i miejsce zamieszkania)

 • narzeczeni dostają:
 1. kartki do spowiedzi świętej (przed przystąpieniem do sakramentu pojednania trzeba powiedzieć, że jest to spowiedź przedślubna: I-wsza lub II-ga). Pierwsza spowiedź zalecana jest jako generalna. Należy pamiętać, że świadkami ślubu w Kościele, mogą być bierzmowani i praktykujący katolicy. Chociaż nie praktykuje się dawania kartek do spowiedzi dla świadków, to trzeba im przypomnieć o sakramencie pojednania. Prosimy także zachęcić swoje Rodziny do skorzystania ze spowiedzi świętej.
 2. kartki do Poradni Rodzinnej
 3. formularz do Zapowiedzi (jeżeli osoba jest spoza parafii, w której będzie udzielany sakrament małżeństwa)

Termin spisania protokołu należy uzgodnić z ks. Proboszczem Zenonem Drożdżem. Ksiądz Proboszcz przyjmuje nowożeńców w poniedziałki, w godzinach 16.00-18.00.