PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 23.09.2018

      Możliwość komentowania PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 23.09.2018 została wyłączona

Sobota  22.09.2018 r.

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Jerzego Ziemba, brata Leszka, rodziców Bronisławę, Stanisława, Klarę, Kazimierza Fedorowicz, ojca Oskara Knapik i ++ z rodziny
 2. Za + Annę Zalewską z ok. urodzin i jej męża Czesława

25 Niedziela Zwykła 23.09.2018 r.

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + mamę Teklę Drożdż
 2. Za + Erykę Nieszwiec – msza św. gregoriańska

  900 – Za + żonę Zofię Nowak w 23 r. śm. teściów Agnieszkę i Stanisława Kral, szwagrów Romana, Leona, Romualda, siostrę Bogumiłę Nowak

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Antoniego Pławeckiego z ok. 75 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum
 2. Msza św. dziękczynna w int. Krystyny Urbańczyk z ok. 60 r. urodzin syna Michała, synowej Moniki z ok. 10 r. ślubu i 4 r. urodzin Oleńki z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1200 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Elżbiety i Jerzego Raczyński z ok. 50 r. ślubu o w int. dzieci z rodzinami z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum
 2. Msza św. dziękczynna w int. Teresy i Kazimierza Piróg z ok. 50 r. ślubu z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum
 3. W int. dziecka przyjmującego chrzest Emilii Czepułkowskiej jej rodziców i chrzestnych- po mszy św. chrzest

1600 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Michała Kostorza z ok. 31 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Anioła Stróża, Św. Patronów, MBNP i św. Józefa
 2. Msza św. dziękczynna w int. Aleksandry Dudek z ok. urodzin i 45 r. ślubu Aleksandry i Stanisława Dudek i dzieci z rodzinami z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1800 – Za parafian

Poniedziałek 24.09.2018 r. Dzień Powszedni

630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Erykę Nieszwiec – msza św. gregoriańska
 2. Przez wstawiennictwo św. O. Pio za ++ rodziców Jadwigę i Antoniego Nowak ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

 800 – Za ++ rodziców Luizę i Erwina Dyjas i ++ z rodziny Dyjas, Karafioł i Gediga

1800 –  Msza św. koncelebrowana

 1. Dziękczynna za odebrane łaski i dary oraz z prośbą o dalsze błog. Boże dla dzieci z Róż Różańcowych rodziców za dzieci za wstawiennictwem św. O. Pio
 2. Za + Piotra Kamińskiego w 2 r. śm.
 3. Za + męża Franciszka Awdziewicza, rodziców Izabelę i Jana, teściów Julię i Władysława

Wtorek 25.09.2018 r. Dzień Powszedni

630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Eugenię Triskojanis
 2. Za + Jerzego Kuś od rodziny Wilgów i Karasiów

800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Erykę Nieszwiec – msza św. gregoriańska
 2. Za + Stanisława Sajdak od Chóru Parafialnego

1800 –  Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Michaliny Żemła z ok. 4 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę Anioła Stróża i MBNP
 2. Msza św. dziękczynna w int. siostry Mieczysławy Kwiecień z ok. 80 r.  urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

Środa 26.09.2018 r. Dzień Powszedni

630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Kazimierza Kobiałkę od Doroty i Izy
 2. Za + Stanisława Sajdak od siostry Lucyny z mężem
 3. Za + Ludwika Klimek od Zakładu Pogrzebowego Abiasz

  800 – Za + Erykę Nieszwiec – msza św. gregoriańska

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Jerzego Wybraniec w 4 r. śm.
 2. Za ++ braci Tadeusza w 2 r. śm. i Franciszka Gałuszka, siostrę Emilię Studnicką jej męża Franciszka i ++ z rodziny

Czwartek 27.09.2018 r. Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezb.

 630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Erykę Nieszwiec – msza św. gregoriańska
 2. Za ++ Adelajdę, Alojzego, Andrzeja Majer

800 – Za + Mieczysława Ścibor jego żonę Marię od lokatorów z ul. Nowowiejskiego 4d

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Ojca Św. biskupów, kapłanów, Ojczyzny, Radia Maryja i dzieł powstałych przy ni
 2. Za + męża Władysława Zygmunt w 31 r. śm. rodziców i rodzeństwo z obu stron, córkę Annę i wnuka Rafała
 3. Za + męża Andrzeja Tietjaniec w 8 r. śm. rodziców i teściów oraz + żonę Urszulę i Agnieszkę Langosz, brata, rodziców, teściów i pokrewieństwo

Piątek 28.09.2018 r. Wspomnienie św. Wacława, męcz.

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Irenę Sternal od przyjaciół córki Liliany ze Starego Sącza
 2. Za + Jadwigę Turejko w 30 dzień po śmierci

  800 – Za + Erykę Nieszwiec – msza św. gregoriańska

1500 – ślub rzymski Adrian Piechaczek – Jagoda Beker

1630 – Msza św. dziękczynna w int. Andrzeja Jarzębskiego z ok. 50 r. jego żony Ewy, dzieci         Agnieszki i Michała z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1800 – Msza św. zbiorowa za zmarłych

Sobota 29.09.2018 r. Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

  630 – Za + Erykę Nieszwiec – msza św. gregoriańska

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Dziękczynna za odebrane łaski i dary oraz z prośbą o dalsze błog. Boże dla dzieci z Róż Różańcowych rodziców za dzieci za wstawiennictwem Św. Michała Archanioła
 2. Za + Wojciecha Spychałowicza w 1 r. śm.

1500 – ślub rzymski Marcin Depta – Anna Pohl

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ rodziców Teofilę i Tadeusza Podsiadło
 2. Za + Edwarda Grzegorczyk od sąsiadów z ul. Brzoskwiniowej 21

26 Niedziela Zwykła 30.10.2018 r.

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Mariana Piechowicz w 1 r. śm.
 2. Za parafian

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Helenę i Norberta Łyczak, dziadków i pokrewieństwo z obu stron
 2. Za + Krzysztofa Huszno od nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 17

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + żonę Elżbietę Kocurek w 3 r. śm. rodziców z obu stron, brata Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za + Erykę Nieszwiec – msza św. gregoriańska

1200 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Piotra Żmurko z ok. 70 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa
 2. Msza św. dziękczynna w int. Stanisława Dąbrowskiego z ok. 70 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum
 3. Msza św. dziękczynna w int. Marka i Agnieszki Wollnik z ok. urodzin oraz w int. ich dzieci z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1600 – Za + Jadwigę Tarapacz-Tomanek jej + ojca Tadeusza Tarapacz

1800 – Za + mamę Eleonorę Żabińską w 10 r. śm. i siostrę Monikę Żabińską w 25 r. śm.