PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 23.09. – 01.11. 2017

      Możliwość komentowania PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 23.09. – 01.11. 2017 została wyłączona

Sobota 23.09.2017 r.

1800 – Msza św. dziękczynna w int. małżonków Danuty i Andrzeja Zemla z ok. 45 r. ślubu oraz w int. wnuczki Martyny z ok. 12 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog.   Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa dla córki Aleksandry z rodziną i syna Rafała z rodzinąTe Deum

25 Niedziela Zwykła 24.09.2017 r.

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Piotra Kamińskiego w 1 r. śm.
 2. Za + Winnibalda Golec – msza św. Gregoriańska

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + żonę Zofię Nowak w 22 r. śm. teściów Agnieszkę, Stanisława Kral, szwagrów Romana, Leona, Romualda i + siostrę Bogumiłę Nowak
 2. Za ++ Anielę i Michała Kaczmarczyk w r. ur.

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Michaliny Żemła z ok. 3 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę Anioła Stróża i MBNP
 2. Msza św. dziękczynna w int. Gabriela Łukasik z ok. 3 r. urodzin z podz. za  otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę Anioła Stróża i MBNP

1200 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Michała Kostorza z ok. 30 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum
 2. Msza św. dziękczynna w int. Michała Czarneckiego z ok. 18 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum
 3. Msza św. dziękczynna w int. Agnieszki i Marka Wollnik oraz ich dzieci i córki Wandy przyjmującej chrzest i jej rodziców chrzestnych – po mszy św. chrzest

1600 – Za + Gabrielę Wolną w 1 r. śm.

1800 – Za parafian

Poniedziałek  25.09.2017 r. Dzień Powszedni

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Władysława Sacha od brata Kazimierza z żoną
 2. Za ++ Zofię, Józefa Zielonka i ++ z rodziny

   800 – Za + Gabrielę Zatcher w 1 r. śm.

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Franciszka Awdziewicza, rodziców Izabelę i Jana, teściów Julię i Władysława
 2. Za + Winnibalda Golec – msza św. gregoriańska
 3. Za + męża i ojca Zdzisława Pietrzak w 25 r. śm. jego rodziców, teściów, rodzeństwo i + dziadka Piotra Piegzy

Wtorek  26.09.2017 r. Dzień Powszedni

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ rodziców Leona i Gertrudę Sauerman
 2. Za ++ rodziców Teodora, Klaudię Kluc, Jana, Anielę Solata, zięcia, szwagrów, siostrę i siostrzenicę

  800 – Za + Winnibalda Golec – msza św. gregoriańska

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Andrzeja Tietjaniec w 7 r. śm. ++ rodziców, teściów i pokrewieństwo
 2. Za + żonę Urszulę i Agnieszkę Langosz, brata Henryka, rodziców, teściów i pokrewieństwo
 3. Za + Marię Skolarus w 1 r. śm. ojca Jakuba, brata Jacka i ++ z rodziny Skolarus, Trzampel

Środa  27.09.2017 r. Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezb.

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Winnibalda Golec – msza św. gregoriańska
 2. Za + Władysława Sacha od rodziny Regów z Grabna
 3. Za + Józefę Chromińską od koleżanek Zofii, Rity i Marii

800 – Za ++ rodziców Cecylię, Alfreda Wróbel, Janinę i Franciszka Jankowskich ++ rodzeństwo i krewnych z obu stron i ++  z rodziny KLeinert

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Władysława Zygmunt w 30 r. śm. rodziców, rodzeństwo z obu stron, córkę, Annę, wnuka Rafała
 2. Za + Mariana Makowskiego w 34 r. śm. jego żonę Barbarę i ++ z rodziny

Czwartek  28.09.2017 r. Wspomnienie św. Wacława, męcz.

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Winnibalda Golec – msza św. gregoriańska
 2. Za + Krystynę Magdziarz od sąsiadów

  800 – Za + męża Henryka Stachuła w 3 r. śm. i ++ z rodziny z obu stron

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Ojca Św. biskupów, kapłanów, Ojczyzny, Radia Maryja i dzieł powstałych przy nim
 2. Msza św. dziękczynna w int. pani Haliny Dąbrowskiej z ok. 75 r. urodzin i w int. córki Ewy i wnuczek Alicji i Oliwii z podz. za  otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa
 1. Msza św. dziękczynna w int. pana Wiesława Majcher z ok. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

Piątek  29.09.2017 r. Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

  630 – Za ++ rodziców i dziadków Teofilę i Tadeusza Podsiadło

  800 – Za + żonę Elżbietę Kocurek w 2 r. śm. rodziców z obu stron, brata Józefa i ++ z    rodziny

1400 – ślub rzymski – Damian Wański – Agnieszka Kociak

1630 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. dziękczynnej za odebrane łaski i dary oraz z prośbą o dalsze błog. Boże dla dzieci z Róż Różańcowych Rodziców za dzieci za wstawiennictwem MB Oliwskiej i św. Michała Archanioła
 2. Za + Winnibalda Golec – msza św. gregoriańska
 3. Za + Jerzego Wybraniec w 4 r. śm.

1800 – Msza św. zbiorowa za zmarłych

Sobota  30.09.2017 r. Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Winnibalda Golec – msza św. gregoriańska
 2. Za + Władysława Sacha od brata Stefana z żoną
 3. Za + Janusza Sobczyk w 30 dzień po śmierci od brata Jerzego

  800 – Msza św. dziękczynna w int. małżonków Barbary i Karola Zakrzowskich z ok. 65 r. ślubu  z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa  Te Deum

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Jerzego Ziemba, brata Leszka, rodziców Bronisławę, Stanisława, Klarę, Kazimierza Fedorowicz, ojca Oskara Knapik i ++ z rodziny
 2. Za + córkę Jadwigę Tarapacz-Tomanek, męża Tadeusza Tarapacz i ++ z rodziny
 3. Za + Józefę Wiewióra w 20 r. śm. i + Tadeusza Wiewióra

26 Niedziela Zwykła 01.10.2017 r.

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Stanisława Przybylak w 30 dzień po śmierci, syna Marka w 10 r. śm. i + dziadków z obu stron
 2. Za + Stanisława Dytko w 5 r. śm.
 3. Za + Ryszarda Horonieckiego – msza św. gregoriańska

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Henryka Mitręga w 6 r. śm. i ++ rodziców z obu stron
 2. Za + Henryka Kasprzyk – msza św. gregoriańska
 3. Za + żonę Zofię Lepiarz w 1 r. śm. jej ojca Ignacego, teściów Janinę, Franciszka, szwagra Zbigniewa

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Msza św. dziękczynna w int. Ewy i Grzegorza Dyl z ok. 20 r. ślubu i ich synów Jakuba i Macieja podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, MBNP i św. Józefa Te Deum

1200 – Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Dębowskiego w 4 r. śm. i ++ rodziców z obu stron

1600 – W int. dzieci przyjmujących chrzest: Miłosza Rostockiego, Igi Draga, Marceliny Popczyk, Krystyny Kołek i rocznego dziecka Kacpra Zorychta ich rodziców i chrzestnych

1800 – Za ++ Salomeę, Łucję, Franciszka i ++ z ich rodzin