PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 21.10.2018

      Możliwość komentowania PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 21.10.2018 została wyłączona

Sobota  20.10.2018 r.

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża, ojca i dziadka Bolesława Szulca ++ rodziców i teściów
 2. Za + żonę i matkę Małgorzatę Niezgoda w 8 r. śm.

29 Niedziela Zwykła 21.10.2018 r.

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ rodziców Kazimierę i Bolesława Grodowskich i ++ z rodziny Czarny i Sulik
 2. Za + Barbarę Wojciun – msza św. gregoriańska

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Ireny Saternus z ok. 70 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa i za + Stanisława Saternus w 6 miesięcy po śm.Te Deum
 2. Msza św. dziękczynna w int. Ireny Dytko z ok. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1030  Msza św. dziękczynna w int. małżonków Anny i Marcina Rajskich z ok.  25 r. ślubu oraz w int. ich synów z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1200 – Msza św. dziękczynna w int. małżonków Krystyny i Józefa Tymińskich z ok. 50 r. ślubu z podz. za otrzymane  łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa oraz o błog.  Boże dla całej rodziny Te Deum

1600 – Msza św. dziękczynna do Bożej Opatrzności, MBNP i św. Józefa z ok. 77 r. urodzin Eleonory Bulas z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, dary Ducha Świętego dla całej rodziny

1800 – Za parafian

Poniedziałek 22.10.2018 r. Wspomnienie św. Jana Pawła II pap.

 630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + wujka Stanisława Sajdak od siostrzenicy Ewy z rodziną
 2. Za + Teresę Winiarską od Stanisławy Bijak

 800 – Za + Janinę Gawlik jej męża Ryszarda, syna Wojciecha, siostrę, szwagra i rodziców z obu stron

1800 –  Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże dla dzieci z Róż Różańcowych rodziców za dzieci przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
 2. Za + Augustynę Galas w 5 r. śm.
 3. Za + Barbarę Wojciun – msza św. gregoriańska

Wtorek 23.10.2018 r. Dzień Powszedni

630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Barbarę Wojciun – msza św. gregoriańska
 2. W podziękowaniu wszystkim osobom, które swoją opieką, modlitwą, dobrym słowem wspierały Teresę Langer w jej chorobie, szczególnie kapłanom, Siostrom Zakonnym, wszystkim przyjaciołom oraz osobom uczestniczącym w ceremonii pogrzebowej

 800 – Za ++ rodziców Elfrydę i Wiktora Sobanek, dziadków i pokrewieństwo z obu stron

1000 –  Msza św. koncelebrowana

 1. Ku czci św. Jana Pawła II w int. Szkoły Podstawowej Nr 19
 2. Za + Annę Gruchlik od grona pedagogicznego dawnej Szkoły Podstawowej Nr 26 i obecnej SP Nr 19

1800 –  Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża i ojca Grzegorza Żydek w 20 r. śm. jego rodziców Edmunda i Emmę, oraz teściów Stefana i Mariannę Olkuskich
 2. Za + męża Tadeusza Kempa i rodziców Marię i Teodora
 3. Za ++ Annę Mroczka, Elżbietę Gancorz, Jana Wilk i ++ sąsiadów z ul. Krzyżowej 8a

Środa 24.10.2018 r. Dzień Powszedni

630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Kazimierza Kobiałkę od rodziny Zadorów z Krzczonowa
 2. Za+ Jana Kuś od Zofii i Bolesława Buratowskich

  800 – Za + Barbarę Wojciun – msza św. gregoriańska

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + ojca Sylwestra Juranek, matkę Małgorzatę, siostrę Teresę, pokrewieństwo z obu stron
 2. Za + żonę Janinę Siwczyk w 7 r. śm. rodziców i dziadków z obu stron

Czwartek 25.10.2018 r. Dzień Powszedni

 630 – Za + Barbarę Wojciun – msza św. gregoriańska

800 – Za + Mieczysława Ścibor, jego żonę Marię od lokatorki z ul. Nowowiejskiego 4e

1630 – W int. młodzieży XIV LO im. Mjr H. Sucharskiego z okazji ślubowania

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Ojca Św. biskupów, kapłanów, Ojczyzny, Radia Maryja i dzieł powstałych przy nim
 2. Za + żonę i matkę Irenę Olbrich w 1 r. śm.
 3. Za + męża Franciszka Drużyńskiego w 10 r. śm. rodziców z obu stron

Piątek 26.10.2018 r. Dzień Powszedni

  630 – Za + Barbarę Wojciun – msza św. gregoriańska

  800 – Za + wujka Stanisława Sajdak od siostrzenicy Madzi

1630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Stanisławę Nadolską w 1 r. śm.
 2. Za + babcię Marię Drożdż i ++ z rodziny

1800 – Msza św. zbiorowa za zmarłych

Sobota 27.10.2018 r. Dzień Powszedni

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Irenę Sternal od dyrekcji, nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu
 2. Za + Andrzeja Łężak

  800 – Msza św. dziękczynna w int. pani Doroty Marzec z ok. 90 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża i ojca Kazimierza Gałach w 4 r. śm.
 2. Za + Barbarę Wojciun – msza św. gregoriańska

30 Niedziela Zwykła 28.10.2018 r.

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża i ojca Stanisława Laske z ok. urodzin rodziców z obu stron i ++ z rodziny
 2. Za + Barbarę Wojciun – msza św. gregoriańska
 3. Za + Cecylię Kowalską od sąsiadów

  900 – Za + mamę Julię Rakocz, ojca Antoniego i ++ z pokrewieństwa z obu str.

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Msza św. dziękczynna w int. Tadeusza Jędrzejczyka z ok. imienin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa
 3. Msza św. dziękczynna w int. Jakuba Kaczmarka z ok. 3 r. urodzin i w int. jego rodziców o błog. Boże, zdrowie, opiekę Aniołów Stróżów i MBNP

1200 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. małżonków Marii i Tadeusza Solarskich z ok. 50 r. ślubu z podz. za

otrzymane  łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

 1. Msza św. dziękczynna w int. małżonków Ilony i Rajnolda Ścigała z ok. 40 r. ślubu z podz. za

otrzymane  łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1600 – Za ++ rodziców Melanię i Józefa Paliczka, Małgorzatę Paliczka i ++ z rodziny Skrzyś, Igiel, Paliczka

1800 – Za + Bronisława Białkowskiego i Wojciecha Lechocińskiego w 1 r. śm.