PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 19.01.2020

      Możliwość komentowania PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 19.01.2020 została wyłączona

Sobota  18.01.2019 r.

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ Józefa i Pawła Moj na pamiątkę 100 r. urodzin
 2. Za + Stanisława Marek– msza św. gregoriańska

2 Niedziela Zwykła 19.01.2020 r.

  730 – Za ++ rodziców Eugenię i Józefa Jamróz, braci Mieczysława, Stanisława, bratową Irenę  ++ z rodziny Gogola i pokrewieństwo

900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Adelę Kosok w r. śmierci męża Pawła i ++ z rodziny z obu stron
 2. Za + Stanisława Marek– msza św. gregoriańska

1030 – Za + męża, ojca i dziadka Jerzego skowronek w 1 r. śm. i ++ z rodziny Skowronek, Rachwol, Skrzydło

1200 – Za parafian

1600 – Za + Lucynę Griger w 3 r. śm. rodziców, brata i + Genowefę Pacia w 14 r. śm. jej męża i córkę

1800 – Za + Tadeusza Dąsal w 1 r. śm. jego żonę Genowefę

Poniedziałek 20.01.2020 r. Dzień Powszedni

 800 – Za + O. Tarsycjusza Noconia, rodziców, siostrę Barbarę, Rafała Kubika ++ z rodziny Kubików i + Jana Basistę

 900 – W int. młodzieży i wychowawców Stowarzyszenia Unikat

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Misji św.
 2. Za + Stanisława Marek– msza św. gregoriańska

Wtorek 21.01.2020 r. Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Jadwigę Grygutis w 4 r. śm. od męża, córek i wnuków
 2. Za + Stanisława Marek– msza św. gregoriańska

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Magdalenę Juranek, męża Walentego, syna Benedykta i ++ z rodziny
 2. Za + Helenę Łukasik od Janusza i Leszka z rodziną

Środa 22.01.2020 r. Dzień Powszedni

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Krystynę Nowara w 20 r. śm. i ++ z rodziny
 2. Za + Stanisława Marek– msza św. gregoriańska

 1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża, ojca i dziadka Andrzeja Kozioł w 1 r. śm. i rodziców z obu stron
 2. Za + Bolesława Brzustowskiego od sąsiadów z ul. Szczecińskiej 49

Czwartek 23.01.2020 r. Dzień Powszedni

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + mamę Janinę Tomkiewicz jej męża Bolesława, ++ dziadków i teściów
 2. Za + Stanisława Marek– msza św. gregoriańska

  1800– Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Ojca św. biskupów, kapłanów, Ojczyzny, Radia Maryja i dzieł powstałych przy nim
 2. Msza św. dziękczynna w int. Wandy Jarzębskiej z ok. urodzin i w int. jej dzieci z rodzinami z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józef

Piątek 24.01.2020 r. Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Jasia Żemła z ok. 10 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prosbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Anioła Stróża i MBNP
 2. Za + Stanisława Marek– msza św. gregoriańska
 3. Za + męża Wojciecha Dąbrowskiego w 2 r. śm. i mamę Stefanię Pszczoła

1800 – Msza św. dziękczynna w int. Jolanty i Leonarda Nowara z ok. kolejnej r. ślubu z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha  Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józef

Sobota 25.01.2020 r. Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Mariana Janus i ++ z rodziny z obu stron
 2. Za + Marię Rzewicok-Bielok – msza św. gregoriańska
 3. Za + Stanisława Marek– msza św. gregoriańska

  1800 – Za ++ rodziców Annę i Czesława Zalewski i ++ z rodziny

3 Niedziela Zwykła 26.01.2020 r.

  730 – Za + Tadeusza Możdżeń i ++ z rodziny

900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + mamę Wandę Koścień w 1 r. śm. ojca Józefa
 2. Za + Stanisława Marek– msza św. gregoriańska

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ rodziców Leonardę i Franciszka Surówka i mamę Elżbietę Faber
 2. Za + Marię Rzewicok-Bielok – msza św. gregoriańska

1200 – Msza św. dziękczynna w int. Wojciecha Żemła z ok. 25 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józef Te Deum

1600 – Za + męża Krystiana Wollnik w 5 r. śm. jego rodziców i rodzeństwo

1800 – Za parafian