PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 18.08.2019

      Możliwość komentowania PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 18.08.2019 została wyłączona

 

Sobota  17.08.2019 r.

1800 – Za + mamę Marię Rzepa w 6 r. śm. i ojca Tadeusza

20 Niedziela Zwykła 18.08.2019 r.

   730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Krzysztofa Skrobisz z ok. urodzin z podz za otrzymane łaski z prośbą o  błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie,  opiekę MBNP  i św. Józefa
 2. W int. Sióstr Chrystiany i Bertrandy z podz. za pracę i pobyt w naszej parafii

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Marka Armada
 2. Za parafian

1030 – Za + żonę, mamę i babcię Marię Skrzypulec w 3 r. śm.

1200 – Msza św. dziękczynna w int. Aldony Fojkis z ok. 50 r. urodzin  z podz za otrzymane  łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP  i św. Józefa od rodziców i całej rodziny Te Deum

1800 – Za ++ rodziców Annę i Józefa Zemla, bratowe Annę Zemla i Kornelię Żemła, ojca Bronisława Pencek i brata Krzysztofa

Poniedziałek 19.08.2019 r. Dzień Powszedni

  800 –  Msza św. koncelebrowana

 1. Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Renatę i Ernesta Kaszta w kolejną r. śm. i ++ z rodziny Kaszta i Wollnik
 2. Za + Krystynę Brzezina od Zakładu Pogrzebowego Abiasz

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Misji św.
 2. Do Miłosierdzia Bożego za + Adama Michalskiego od żony, dzieci i wnuków

Wtorek 20.08.2019 r. Wspomnienie św. Bernarda, opata i dK

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Norberta Koniecznego w 5 r. śm. i ++ z rodziny
 2. Za + mamę Franciszkę w 23 r. śm. i ++ z rodziny Myroń Michała, Józefa, Barbarę, Romana i Kazimierę oraz ++ z rodziny Gajzler i Szlachta

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna z podz za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie,  opiekę MBNP  i św. Józefa  dla rodziny Sztyllerów, Gawlasów i Klejów
 2. Do Opatrzności Bożej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę MBNP dla Bolesława i Krystyny Kusiak

Środa 21.08.2019 r. Wspomnienie św. Piusa X, pap.

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Emilię Bakuła od rodziny Hajduga
 2. Za ++ zalecanych

1800 – Msza św. dziękczynna w int. Jacka Wrótniak z ok. 2 r. urodzin i Olgi Kamińskiej z ok. urodzin z podz za otrzymane  łaski z prośbą  o błog. Boże, zdrowie,  opiekę Aniołów Stróżów i MBNP

Czwartek 22.08.2019 r. Wspomnienie NMP Królowej

 800 – Msza św. dziękczynna w int. pani Janiny Kocela z ok. 80 r. urodzin z podz za otrzymane  łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie,  opiekę MBNP i św. Józefa  Te Deum

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Ojca św. biskupów, kapłanów, Ojczyzny, Radia Maryja i dzieł powstałych przy nim
 2. Do Miłosierdzia Bożego za ++ Sławomira Famuła i dziadka Henryka

Piątek 23.08.2019 r. Dzień Powszedni

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Jana Kuś w 1 r. śm.
 2. Za + Cecylię Krawczyk z ok. urodzin od dzieci i wnuków

1800 – Za + Czesława Radkiewicza

Sobota 24.08.2019 r. Święto św. Bartłomieja, Apostoła

  800 – Za ++ Zofię, Ludwika, Stanisława Lechowicz, dziadków z obu stron

1300 – ślub rzymski Dariusz Danisz – Weronika Walendowska

1400 – ślub rzymski Kamil Helmich – Sandra Węgrzyn

1800 – Za + żonę Małgorzatę Wyrwińską i rodziców z obu stron

21 Niedziela Zwykła 25.08.2019 r.

   730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + mamę Janinę Trybalską, ojca Tadeusza i dziadków z obu stron
 2. Za + Siostrę Grację

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Za + Edwarda Biadacz w 30 dzień po śmierci

1030 – Msza św. dziękczynna w int. Hanny i Piotra Wierzchałek z ok. 15 r. ślubu z podz za otrzymane  łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie,  opiekę MBNP  i św. Józefa Te Deum

1200 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. małżonków Stanisławy i Czesława Ludwinek w 56 rocznicę ślubu z podz za otrzymane łaski z prośbą o  dalsze błog. Boże, zdrowie,  opiekę MBNP  i św. Józefa
 2. W int. rocznego dziecka Hanny Kozłowskiej jej rodziców i chrzestnych

1800 – Za + Cecylię Kowalską od Zespołu Camerata Silesia