PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 15.09.2019

      Możliwość komentowania PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 15.09.2019 została wyłączona

Sobota  14.09.2019 r.

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna z podz. za dar życia Anny Kolosko z ok. 40 r. urodzin z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha Świętego dla niej i jej mamy
 2. Msza św. dziękczynna w int. Moniki i Michała Szmatoła z ok. 10 r. ślubu z podz. za otrzymane łaski z prośba o błog. Boże, dary Ducha Świętego, opiekę MBNP i św. Józefa oraz o zdrowie dla Michała Te Deum

24 Niedziela Zwykła 15.09.2019 r.

  730 – Za + Eleonorę Wójciga – msza św. gregoriańska

 900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Msza św. dziękczynna w int. Łukasza Todorskiego z ok. 28 r. urodzin z podz za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP  i św. Józefa

 1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Józefa Starzyka i rodziców z obu stron
 2. Za + Monikę Janoska

1200 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. pani Stefanii Guzy z ok. 104 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z

prośba o dalsze błog. Boże, zdrowie,  opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

 1. Msza św. dziękczynna w int. Andrzeja Burskiego z ok. 60 r. urodzin z podz.za otrzymane łaski z prośbą błog. Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1600 – Msza św. dziękczynna w int. Anny i Wojciecha Kostorz z ok. 13 r. ślubu i w int. ich dzieci Marianny, Brunona i Kacpra z podz za otrzymane  łaski z prośbą o błog. Boże, dary              Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP  i św. Józefa

1800 – Za + Zytę Rzymełka w 10 r. śm. rodziców Bronisławę i Jerzego i ++ z rodziny Rzymełka i Bebok

Poniedziałek 16.09.2019 r. Wspomnienie świętych męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

  630 –  Msza św. koncelebrowana

 1. Za + ojca Grzegorza, matkę Annę i ++ z rodziny Pełechaty, Hapen
 2. Za+ Eleonorę Wójciga – msza św. gregoriańska

  800 –  Msza św. koncelebrowana

 1. Ku czci św. Jana Pawła II
 2. Msza św. dziękczynna w int. Teresy Kowolik z ok. 85 r. urodzin z podz za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie,  opiekę MBNP  i św. Józefa Te Deum
 3. W int. Apostolatu Dobrej Śmierci

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Misji św.
 2. Msza św. dziękczynna z podz za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie,  opiekę MBNP  i św. Józefa dla rodziny Sztylerów, Gawlasów i Klejów
 3. Za + Jerzego Nędza w 30 dzień po śmierci

Wtorek 17.09.2019 r. Dzień Powszedni

  630 – Za + Edwarda Biadacz od sąsiadów z ul. Szczecińskiej 12

  800 – Za + Ks. Bolesława Kałużę w 14 r. śm. jego rodziców i ++ z rodziny Griger, Kałuża

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + mamę Marię Kowina w 5 r. śm. ciocię Alinę Puszer w 10 r. śm.
 2. Za + Romana Matyasika w 1 r. śm.
 3. Za + Eleonorę Wójciga – msza św. gregoriańska

Środa 18.09.2019 r. Święto Św. Stanisława Kostki, zak. patrona Polski i młodzieży

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Eleonorę Wójciga – msza św. gregoriańska
 2. Za + Michała Lis od rodziny Śledź z Bielska

  800 – Za + Zbigniewa Kowalczyka

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Zofię Kozak w 3 r. śm.
 2. Za + Andrzeja Guźda od ojca Tadeusza

1900 – W int. młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania

Czwartek 19.09.2019 r. Dzień Powszedni

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ Romualda Ziemba jego syna Mariusza, córkę Katarzynę
 2. Za ++ zalecanych

 800 – Za + Eleonorę Wójciga – msza św. gregoriańska

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Andrzeja Tietjaniec, rodziców, teściów i + z pokrewieństwa z obu stron
 2. Za + żonę Urszulę i Agnieszkę Langosz, rodziców, brata Henryka, teściów i ++ z pokrewieństwa
 3. Za + Ireneusza Olejniczak w 1 r. śm.

Piątek 20.09.2019 r. Wspomnienie świętych męcz. Andrzeja Kium Taegon, prezb. ,Pawła Chong Hassang i Tow.

  630 – Za + Eleonorę Wójciga – msza św. gregoriańska

  800 – Za + Marie Skupińską i ++ z rodziny

1630 – Msza św. dziękczynna w int. małżonków Barbary i Jerzego Strzoda z ok. 50 r. ślubu oraz                 w int. syna Mirosława z rodziną z podz. za otrzymane  łaski z prośbą o błog. Boże, dary           Ducha Świętego,  zdrowie, opiekę MBNP  i św. Józefa Te Deum

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Do Miłosierdzia Bożego w int. rodzin naszej parafii
 2. Msza św. dziękczynna w int. Ewy i Grzegorza Dyl z ok. kolejnej rocznicy ślubu i w int. synów Jakuba i Macieja z podz. za otrzymane łaski z prośbą obłog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa
 3. Msza św. dziękczynna w int. Iwony i Romana Kolenda z ok. 10 r. ślubu z podz. za otrzymane łaski

z prośba o błog. Boże, dary Ducha Świętego, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

Sobota 21.09.2019 r. Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

  630 –  Za + mamę Elżbietę i ojca Konrada Gancorz, męża Jana Wilka

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z prośbą o nowe powołania i za +Tercjarzy
 2. Za + Eleonorę Wójciga – msza św. gregoriańska

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Jerzego Ziemba, brata Leszka, rodziców Bronisławę, Stanisława, Klarę, Kazimierza Fedorowicz, ojca Oskara Knapik i ++ z rodziny
 2. Za + Mieczysława Pałucha w 5 r. śm.

25 Niedziela Zwykła 22.09.2019 r.

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża i ojca Wojciecha Spychałowicza w 2 r. śm.
 2. Za + męża Józefa Cyrnal

 900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ rodziców Jadwigę i Kazimierza Werno, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron
 2. Za + Eleonorę Wójciga – msza św. gregoriańska

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Zofii i Tadeusza Fudali z ok. 40 r. ślubu z podz. za otrzymane łaski z prośba o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum
 2. W int. Kacperka Serwaczak w 1 r. chrztu i ur. jego rodziców, chrzestnych i siostry ( po mszy św. dopełnienie chrztu)

1200 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Msza św. dziękczynna w int. rodzin ich dzieci i wnuków Kujawa, Szewieczek, Wojtala oraz Magdy Kujawa z ok. urodzin z prośba o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa
 3. Msza św. dziękczynna w int. małżonków Łucji i Mariana Marczuk z ok. 50 r. ślubu oraz w 76 r. urodzin Mariana i w int. córek z rodzinami z podz.za otrzymane łaski  z prośbą błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum
 4. Msza św. dziękczynna w int. Pawła Kierot z ok. 13 r. urodzin oraz w int. jego rodziców i siostry z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Aniołów Stróżów i MBNP

1600 – Za ++ rodziców Helenę i Norberta Łyczak, dziadków i pokrewieństwo z obu stron

1800 – Msza św. dziękczynna w int. Lucyny Kaczor z ok. 50 r. urodzin  z podz. za otrzymane  łaski z prośbą o  błog. Boże, dary Ducha Świętego,  zdrowie, opiekę MBNP  i św. Józefa Te Deum