PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 14.04.2019

      Możliwość komentowania PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 14.04.2019 została wyłączona

Sobota  13.04.2019 r.

1800 – Za + brata Jana Kalitę jego rodziców, dziadków, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

1900 – Różaniec Fatimski

2000 – W int. czcicieli Matki Bożej Fatimskiej

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 14.04.2019 r.

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Elżbiety Stadler z ok. urodzin i jej córki Julii z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę MBNP i św. Józefa
 2. Msza św. dziękczynna w int. Wojciecha Piontek z ok. urodzin z podz. za odebrane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ rodziców  Jadwigę i Józefa Bąk, teścia Mieczysława Burek, szwagra Stanisława i dziadków z obu stron
 2. Za + Andrzeja Krupop

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Msza św. dziękczynna w int. pani Agnieszki Todorskiej z ok. 80 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1200 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Bogusława Warmuzińskiego – msza św. gregoriańska
 2. Za + Zbigniewa Łuksza, rodziców Tosie, Jana Sandura, Jadwigę, Bronisława Łuksza, córkę Annę Łuksza

1600 – W int. rocznych dzieci: Zofii Karpińskiej, Stanisława Hetman ich rodziców i chrzestnych

1800 – Msza św. dziękczynna w int. Anny Bednarz z ok. urodzin z podz. za odebrane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego,  zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

Wielki Poniedziałek 15.04.2019 r.

 630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Bogusława Warmuzińskiego – msza św. gregoriańska
 2. Za + męża Bronisława Kukawskiego w 3 r. śm. jego rodziców i rodzeństwo, rodziców Stanisławę, Antoniego Bednarczyk ich synów, wnuków, dziadków i pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące

  800 – Msza św. dziękczynna w int. pana Stanisława Marek z ok. 75 r. urodzin z podz. za otrzymane  łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Misji Św.
 2. W int. Ks, Prob Zenona Drożdża w 38 r. święceń kapłańskich
 3. Za + męża Józefa Komperda w 12 r. śm. i rodziców z obu stron

Wielki Wtorek 16.04.2019 r.

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Teresę Idzik w 8 r. śm. i Stanisława w 23 r. śm.
 2. Za + Bogusława Warmuzińskiego – msza św. gregoriańska

  800 –  Za ++ rodziców Władysława i Katarzynę Żak, braci Zdzisława i Henryka i pokrewieństwo

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Ku czci Św. Jana Pawła II
 2. Za + siostrę Sonię Kocik w 1 r. śm. i jej męża Stefana
 3. Za + mamę Bogusławę Kałęka w 3 r. śm. i ojca Aleksandra

Wielka Środa 17.04.2019 r.

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Władysławę Wojnarską w 4 r. śm. ++ rodziców i braci z obu stron
 2. O powrót do zdrowia i błog. Boże dla syna Bartłomieja Padoła
 1. Za + Helenę Lepiorz od Zakładu Pogrzebowego Abiasz

  800 – Za + Tadeusza Wicherek z ok. urodzin

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Kazimierza Gałach z ok. urodzin
 2. Za + Bogusława Warmuzińskiego – msza św. gregoriańska

Wielki Czwartek 18.04.2019 r.

1600 – Msza św. recytowana w intencji chorych parafian

1800 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

 1. W int. kapłanów pracujących w naszej parafii
 2. W int. osób należących do Apostolatu Margaretka
 3. W int. kapłanów objętych modlitwą Margaretek
 4. W int. Szafarzy naszej parafii od chorych
 5. W int. kleryków Kamila i Norberta
 6. Za ++ kapłanów z naszej parafii

Wielki Piątek 19.04.2019 r

  900 – Droga Krzyżowa

1800 – Ceremonie Wielkiego Piątku

Wielka Sobota  20.04.2019 r.

 2000 – Msza św. wigilii Paschalnej

 1. Za parafian
 2. Za dobrodziejów i ofiarodawców parafii
 3. Za Ojczyznę
 4. Za Pomocników Św. Józefa
 5. W int. grup działających w parafii
 6. Za ++ parafian

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 21.04.2019 r.

  730 – Za + Agnieszkę Latka od męża Marcina, synów Alana i Oliviera oraz rodziców

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + mamę Dorotę Wiśniewską w 7 r. śm.
 2. Za + Stefana Papiernik

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Ryszarda Wacowskiego – msza św. gregoriańska
 2. Za + Jana Wójcik w 30 dzień po śmierci

1200 – Msza św. dziękczynna w int. Dagmary i Łukasza Zielińskich z podz. za odebrane łaski z prośbą o błog.

Boże, dary Ducha Świętego,  zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1600 – Za + Stanisławę Dutkę

1800 – Za + mamę Marię Kowalską, ojca Huberta i dusze w czyśćcu cierpiące

Poniedziałek Wielkanocny 22.04.2019 r.

  730 – Za + Ryszarda Wacowskiego – msza św. gregoriańska

  900 – Za + Leonę Radzikowską w 14 r. śm.

1030 – Msza św. dziękczynna w int. Dominika Gontarza z ok. 11 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą

o dary Ducha Świętego, pokój i radość w sercu, dalszą opiekę i łaski od Zmartwychwstałego Pana iMatki

Bożej oraz zdrowie dla Dominika jego rodziców i całej rodziny

1200 – Msza św. dziękczynna w int. małżonków Krystyny i Mariana Szarkowicz z ok. 40 r. ślubu z podz. za

odebrane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego,  zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa oraz

za ++ rodziców z obu stron  Te Deum

1600 – Msza św. dziękczynna w int. małżonków Lidii i Gintera Kołodziej z ok. 50 r. ślubu z podz. za

odebrane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1800 – Za + Cecylię Kowalską od bratanicy Joanny Kuty z rodziną