PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 11.03.2018

      Możliwość komentowania PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 11.03.2018 została wyłączona

Sobota 10.03.2018 r.

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Władysławę Kmiecik w 1 r. śm.
 2. Za + Wojciecha Grabowskiego od rodziny Grabowskich

4 Niedziela Wielkiego Postu 11.03.2018 r.

  730 – Za + Józefę Matysiak w 9 r. śm.

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Stanisława Wójcik w 15 r. śm. rodziców, dziadków i pokrewieństwo z obu stron, ++ swatów Krystynę i Józefa Palarczyk
 2. Za + żonę Zofię Stefańską

1030 – Msza św. dziękczynna  w int. Wojciecha Skolarus z ok. 20 r. urodzin z podz. za otrzymane              łaski  z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę MBNP i św. Józefa

1200 – W int. rodziny i przyjaciół Ks. Proboszcza

1600 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. rocznych dzieci: Natalii Pabiańczyk, Jana Dworniczak i Stanisława Dworniczak ich rodziców i chrzestnych
 2. Msza św. dziękczynna w int. Magdaleny Prandzioch z ok. 30 r. urodzin i w int. rocznego syna Tymona z prośba o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1800 – Za parafian 

Poniedziałek  12.03.2018 r. Dzień Powszedni

   630 –  Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Tomasza Wosz z ok. 40 r. urodzin i Martina z ok. 24 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. JózefaTe Deum
 2. Do Opatrzności Bożej z podz. za pomyślny przebieg operacji żony Barbary

   800 – O zdrowie i blog. Boże dla Ks. Prob Zenona Drożdża od Zespołu Charytatywnego

  1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Annę Pyka i ++ z rodziny
 2. Za + męża Zdzisława Magdziarza, rodziców Bronisławę i Karola Gawlasów, siostrę Bożenę Klej, teściów i ++ z rodziny
 3. Za ++ rodziców Martę i Romana Październik i ++ z rodziny Szolke, Orłowski, i o zdrowie dla siostry Ireny

Wtorek  13.03.2018 r. Dzień Powszedni

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + brata Henryka Rojek
 2. Za + Krystynę Kaczocha od lokatorów z ul. Nowowiejskiego 4d

   800 – Za ++ Juliana i Konstancję Łapińskich

 1800  Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Leonę Radzikowską z ok. ur.
 2. Za ++ Wandę Lipską w 8 r. śm. i + żonę Helgę Brachaczek

1900  Różaniec Fatimski

2000 – W int. czcicieli MB Fatimskiej

Środa 14.03.2018 r. Dzień Powszedni

  630 – Za + Józefa starzyk od bratanicy Teresy

  800 – Za ++ rodziców Marię i Wojciecha Broda i ++ z rodziny

  900 – W int. Szkoły Nr 19

 1100 – W int. Szkoły Nr 19

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Delfinę Tymińską w 20 r. śm. ojca Jana Tymińskiego, braci, bratowe, teścia Mikołaja Jureczko i dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za + Ludwika Żmurko w 25 r. śm. żonę Klarę, syna Antoniego ++ z rodziny Żmurko, Psurek, Postawa, Michna, Doleżyk, ++ Księży i Siostry Zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek 15.03.2018 r. Dzień Powszedni

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Erykę Nieświec w 30 dzień po śmierci od lokatorów z ul. Józefowskiej 98
 2. W int. Pomocników Św. Józefa

 800 – W int. Violety, Marka i Krzysztofa o umocnienie wiary, błog. Boże, dary Ducha Świętego,                 zdrowie, opiekę MBNP

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Do Miłosierdzia Bożego za + Krystynę Magdziarz od Barbary
 2. Za + córkę Jadwigę Naleźniak w 11 r. śm. jej ++ teściów i dziadków
 3. Za ++ rodziców Janusza Strzodka w 27 r. śm. i Zofię Kieruzal w 10 r. śm. 

Piątek  16.03.2018 r. Dzień Powszechny

 630 – O umocnienie wiary i światło Ducha Świętego dla córki

 800  – Za + żonę Genowefę Ziarko w 3 r. śm.

1630 – Za ++ rodziców Annę, Teodora Tschampel, rodziców Henryka, Reincholda, Walburgę      Strzelczyk, Annę i Jana Zagórny

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Do Miłosierdzia Bożego w int. rodzin naszej parafii
 2. Ku czci Św. Jana Pawła II

2000 – Msza św. w int. uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

Sobota  17.03.2018 r. Dzień Powszedni

  630 –  Za + Franciszka Bulas, Stanisława Zielińskiego i ++ z pokrewieństwa

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Ks. Reinharda Schittko z ok. urodzin
 2. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z prośbą o nowe powołania i za ++ Tercjarzy

1600 – ślub ze mszą św. Ewa i Rafał Zaborowski

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Benedykta Juranek, rodziców z obu stron, szwagrów Ludwika, Tadeusza i pokrewieństwo z obu stron
 2. Za + Krystynę Wiesiołek w 1 r. śm. 

5 Niedziela Wielkiego Postu 18.03.2018 r.

  730 – Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Słomińskiego w 5 r. śm. i ++ z rodziny

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + ojca Tadeusza Kula w 5 r. śm.
 2. Za + męża Stefana Drobot w 9 r. śm. i + mamę Halinę Kilijańską w 4 r. śm.

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + córkę Grażynę Skowron i jej + mamę Joannę
 2. Za + Urszulę Gruszka od lokatorów z ul. Józefowskiej 118

1200 – Za + Teresę Kałuda w 2 r. śm.

1600 – Za parafian

1800 – Za + syna Mariusza Rojek w 5 r. śm.