PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1.12.2019

      Możliwość komentowania PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1.12.2019 została wyłączona

Sobota  30.11.2019 r.

1800 – Za + męża Rudolfa Nawrot, córkę Iwonę, rodziców z obu stron i ++ z rodziny Zygmunt

1 Niedziela Adwentu 01.12.2019 r.

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Za + Władysława Sacha – msza św. gregoriańska
 3. Za + Agnieszkę Płuciennik w 30 dzień po śmierci

900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + ojca i dziadka Henryka Kalitę, jego żonę Krystynę, syna Jana, rodziców, teściów, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za + Stanisława Kulig, Irenę, Stefana Olszewski,, Grzegorza Bichta i ++ z rodziny Kulig, Pacyna, Olszewski
 3. Za + Edwarda Hrabia

1030 – Msza koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Klary Klepacz z ok. 18 r. urodzin z podz.za dar życia, otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu Te Deum
 2. Msza św. dziękczynna w int. Patryka Famuła z ok. 12 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1200 – Msza św. dziękczynna w int. Krystyny Zielińskiej z ok. 70 r. urodzin oraz w int. synów z    rodzinami z podz.za otrzymane łaski  z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego,   zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa  oraz za + męża Stanisława Te Deum

1600 – W int. dzieci przyjmujących chrzest: Kacpra Rutkowskiego, Hanny Wower, Alicji Guźda,                Borysa Kocur, Huberta Hetman, Bartosza Ziarniewicza ich rodziców i chrzestnych

1800 – Za + męża, ojca i dziadka Witolda Drąg, rodziców z obu stron i rodzeństwo

Poniedziałek 02.12.2019 r. Dzień Powszedni

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ rodziców Bronisława i Genowefę Promińskich i ++ z rodziny o łaskę życia wieczn
 2. Za + Annę Pleśniak w 11 r. śm.

800 – Msza św. dziękczynna w int. Adama Motyka z ok. urodzin z podz. za otrzymane łaski  z prośbą o błog. Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę MBNP i św. Józefa oraz za + mamę Stanisławę Motyka

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + mamę i babcię Janinę Bieroń w 9 r. śm.
 2. Za ++ rodziców Małgorzatę i Mieczysława Rogalskich
 3. Za + Władysława Sacha – msza św. gregoriańska

Wtorek 03.12.2019 r. Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego prezb.

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Michała Lis od Barbary Mroczko z rodziną
 2. Za + Marcina Arwaja i ++ z rodziny Arwajów, Dziedziców, Cyganów i Czornych

  800 –  Msza koncelebrowana

 1. W int. czcicieli św. Józefa
 2. Msza św. dziękczynna w int. Joanny Zawadzkiej z ok. 20 r. urodzin i jej mamy Józefy z ok. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ Stanisława i Magdalenę Janickich i ++ z rodziny
 2. Za + Władysława Sacha – msza św. gregoriańska
 3. Za + męża i ojca Jana Skopek

Środa 04.12.2019 r. Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz. patronki archidiecezji 

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Władysława Sacha – msza św. gregoriańska
 2. Za + Janinę Kosińską od dyrekcji i pracowników PGE Lublin

  800 – Za + Amelię Krypczyk od Jadzi

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. górników naszej parafii, emerytów i ich rodzin o błog. Boże, zdrowie i opiekę Ba
 2. Za ++ górników i poległych w kopalniach`
 3. W int. Górniczego Klubu Sportowego GKS-Gieksa Katowice, za zawodników, działaczy i sympatyków o błog. Boże, zdrowie, opiekę Św. Barbary

1800 – Msza św. dziękczynna przez wstawiennictwo św. Barbary w int. Basi Malik z ok. imienin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę   MBNP i św. Barbary

Czwartek 05.12.2019 r. Dzień Powszedni

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Władysława Sacha – msza św. gregoriańska
 2. Za + Helenę Łukasik od przyjaciół z Koła Radia Maryja

  800 – O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Bractwa Najśw. Sakramentu
 2. Za ++ rodziców Pawła i Klarę Olszowskich, męża Stanisława Laske i ++ z rodziny
 3. Za + żonę Reginę Mrozek w 16 r. śm. i rodziców z obu stron

Piątek 06.12.2019 r. Dzień Powszedni

  630 – Za + Władysława Sacha – msza św. gregoriańska

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. czcicieli Serca Pana Jezusa
 2. Za + żonę Janinę Zapart w 9 r. śm. rodziców z obu stron, siostry Mariannę i Stanisławę, brata Jana, bratową Janinę

1630 – W int. dzieci po Wczesnej i Pierwszej Komunii św.

1800 – W int. rodzin oazowych i rodzin naszej parafii

1930 – W int. młodzieży

Sobota 07.12.2019 r. Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Władysława Sacha – msza św. gregoriańska
 2. Za ++ rodziców Edeltraudę i Czesława Jarząbek

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. czcicieli Matki Bożej
 2. Za ++ Agnieszkę, Stanisława Grzegorek, Jana i Helenę Grzegorek, Jadwigę Derdziak + z rodziny Jokiel
 3. Za + Jana Kolbusz i rodziców z obu stron od dzieci

1000 – W int. Dzieci Maryi i Eucharystycznego Ruchu Młodych

1800 – Za + Helenę Radkiewicz

Niedziela  08.12.2019 r. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Za + Jana Kolbusz

900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ Danutę i Janusza Żak od synów z rodzinami
 2. Za + Władysława Sacha – msza św. gregoriańska

1030 – Msza św. dziękczynna w int. Marcela Rospondek z ok. 18 r. urodzin z podz.za otrzymane               łaski  z prośbą o błog. Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę MBNP i św. Józefa

1200 – Msza św. koncelebrowana

 1. Ku czci NMP Niepokalanie Poczętej o uproszenie łask
 2. Msza św. dziękczynna w int. Jakuba Małeckiego z ok. 18 r. urodzin z podz.za otrzymane łaski z prośbą

o błog. Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

 1. Msza św. dziękczynna w int. Magdaleny Cyrus z ok. 75 r. urodzin z podz.za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1600 – W int. rocznych dzieci: Jagody Kocot, Mikołaja Palt, Marii Kruszyńskiej, Wiktora              Zaborowskiego, Mateusza Sochy ich rodziców i chrzestnych

1800 – Za ++ rodziców Teofilę i Stanisława Maśląg