PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 09.06.2018 r.

      Możliwość komentowania PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 09.06.2018 r. została wyłączona

Sobota  09.06.2018 r.

1800 – W int. Ks. Marcina Ditricha w dniu urodzin

10 Niedziela Zwykła 10.06.2018 r. 

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Msza św. dziękczynna w int. Doroty i Leszka Mróz z ok. 13 r. ślubu z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Rufina Dudek w 1 r. śm. jego rodziców Julię i Antoniego
 2. Za + Ewę Kostowską od koleżanek i kolegów z pracy

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + babcię Zofię Szmidt jej męża Stanisława, córkę, zięcia, wnuka, rodziców ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za + Krzysztofa Kaczor w 6 r. śm. i syna Pawła

1200 – Msza św. dziękczynna w int. małżonków Krystyny i Bernarda Turek z ok. 50 r. ślubu z     podz. za otrzymane łaski z  prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1600 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. rocznych dzieci Marceliny Popczyk i Franciszka Górskiego ich rodziców i chrzestnych
 2. W int. rodziny i przyjaciół ks. Marcina

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Jana Piekut, rodziców, teściów, rodzeństwo i ++ z rodziny
 2. W int. Diakonii Św. Rodziny

Poniedziałek 11.06.2018 r. Wspomnienie św. Barnaby, Apstoła

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Jerzego Kruk od rodziny z Częstochowy
 2. Za + Alicję Drzyzga

  800 – Ma + Mariana Ciszczoń od Danuty z rodziną

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Gintera Smarzoch w 35 r. śm. + Justynę Łyczba, Janinę, Leona, Marię i Andrzeja Zycha
 2. Za + męża Romana Kruk w 6 r. śm. i rodziców z obu stron
 3. Za ++ rodziców Helenę i Mariana Gaweł i ++ dziadków z obu stron

Wtorek 12.06.2018 r. Wspomnienie bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka, prezb. i Tow., męcz.

   630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Ks. Marka Łuczaka od Lidii Dudkiewicz – red. naczelnej „Niedzieli”
 2. Za + Ingę Zbucholtz w 30 dzień po śmierci

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + siostrę Ingę jej męża, brata Piotra, rodziców Ewalda, Elżbietę Mrozik w kolejną rocznicę śmierci
 2. Za + Zbigniewa Książek w 1 r. śm. od koleżanek i kolegów z pracy firmy Bombardier-ZWUS

 1100 – W int. śp.  Ks. Józefa Kani zamordowanego w Oświęcimiu

 1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa  dla rodziny Sztylerów, Gawlasów i Klejów
 2. W int. posługujących w Poradni Rodzinnej Św. Józefa

Środa 13.06.2018 r. Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezb. i dK

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Adama Dziedzic w 11 r. śm. i ++ z pokrewieństwa z obu stron

  800 – Za + Paulinę Sobiech jej męża Emanuela i syna Jana

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Karola Wollnika jego rodziców i rodzeństwo
 2. Za + ojca Ludwika Hachuła w 20 r. śm. mamę Jadwigę Hachuła, zięcia Jerzego, wnuka Marcina i ++ z rodziny Mirkiewicz, Ostroga

1900 – Różaniec Fatimski

2000 – W int. czcicieli MB Fatimskiej

Czwartek 14.06.2018 r. Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Ks. Marka Łuczaka od Margity Kotas

800 – Za ++ rodziców Marię, Wojciecha Broda i rodziców chrzestnych Bronisławę i Kazimierza

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Zdzisława Magdziarza, rodziców Karola i Bronisławę Gawlasów, siostrę Bożenę Klej, teściów i ++ z rodziny
 2. Za + Klarę Żmurko w 24 r. śm. męża Ludwika, syna Antoniego i ++ z rodziny Żmurko, Psurek, Postawa, Michna, Doleżyk, ++ Księży, siostry Zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące
 3. Za + brata Walentego Boroskiego, mamę Jadwigę, rodziców Wójcik, Kaletka

Piątek 15.06.2018 r. Dzień Powszedni

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Tadeusza Janik, siostrę Teresę, rodziców, teściów i + Leonarda Liduchowskiego
 2. Do Opatrzności Bożej w int. pani Anny Mamczarskiej z ok. urodzin i jej rodziny o dalsze błog. Boże, i opiekę MBNP i św. Józefa

  800 – Msza św. dziękczynna w int. Joanny i Józefa oraz ich rodziny z podz. za otrzymane łaski z             prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ Teresę i Zdzisława Augustyniak i rodziców z obu stron
 2. W int. Oazy Rodzin w podziękowaniu za wszelkie łaski

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Do Miłosierdzia Bożego w int. rodzin naszej parafii
 2. Msza św. dziękczynna w int. pana Huberta Luker z ok. 75 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

Sobota 16.06.2018 r. Dzień Powszedni

  630 – Za  + Karola Ciumplik w 1 r. śm.  

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z prośbą o nowe powołania oraz za ++ Tercjarzy
 2. Ku czci św. Jana Pawła II

1600 – ślub rzymski Łukasz Gawron – Natalia Cieszyńska

1800 – Msza św. dziękczynna w int. małżonków Krystyny i Henryka Michalik z ok. 50 r. ślubu z                podz. za otrzymane łaski z  prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św.     Józefa Te Deum

11 Niedziela Zwykła 17.06.2018 r. 

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Za + Barbarę Jędrych w 5 r. śm.
 3. Za + Ks. Marka Łuczaka od sąsiadów z ul. Bytkowskiej 70

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Marzeny Kalita z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i błog. Boże dla całej rodziny
 2. Msza św. dziękczynna w int. Mileny i Tomasza Jaksik z ok. urodzin z podz. za Boże działanie w ich życiu z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę MBNP i św. Józefa – od rodziców
 3. Msza św. dziękczynna w int. Rafała Richter z ok. 50 r. urodzin, córki Mileny z ok. 5 r. urodzin oraz córki Wiktorii i żony Eweliny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. Katarzyny Moskal z ok. 40 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum
 2. Msza św. dziękczynna w int. Wandy Stanik z ok. 95 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1200 – Rocznica I Komunii Św.  – po mszy św. chrzest Filipa Klima

1600 – Msza św. dziękczynna w int. małżonków Zofii i Mieczysława Moń z ok. 50 r. ślubu z podz.             za otrzymane łaski z  prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1800 – Za + męża Józefa Furhmann jego rodziców i rodzeństwo