Pokuta i pojednanie

Z Ewangelii

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus powiedział do apostołów:

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23).

W ten sposób apostołowie oraz ich prawomocni następcy otrzymali władzę odpuszczania grzechów w imię Jezusa i Kościoła.

Spowiedź święta jest konieczna tylko wtedy, gdy ktoś popełnia grzech ciężki (śmiertelny) to znaczy, gdy przekroczył przykazanie Boże lub  kościelne:

  • w rzeczy ważnej,
  • z pełną świadomością,
  • zupełnie dobrowolnie

Gdy brak jednego z tych trzech elementów, to nie ma grzechu ciężkiego.
Każda bowiem spowiedź sakramentalna udziela łask właściwych temu sakramentowi (pomnaża łaskę, umacnia miłość Boga i bliźniego, chroni przed lekkomyślnym grzeszeniem itp.). Pan Bóg odpuszcza grzechy lekkie również wtedy, gdy człowiek pobożnie się modli, słucha słowa Bożego, przebacza bliźniemu, a szczególnie gdy bierze udział we Mszy świętej, która jest Ofiarą pojednania.

5 Warunków dobrej spowiedzi:

  • rachunek sumienia
  • żal za grzechy czyli skrucha.
  • mocne postanowienie poprawy to jasna decyzja, że od tej spowiedzi nie chcę już grzeszyć i uczynię wszystko, co możliwe, aby tak się stało.
  • spowiedź szczera polega na wypowiedzeniu swoich grzechów w konfesjonale.
  • zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu domaga się przynajmniej próby – naprawienia zła.

Dodaj komentarz