Ogłoszenia Duszpasterskie Na V Niedzielę Wielkiego Postu – 29.03.2020

      Możliwość komentowania Ogłoszenia Duszpasterskie Na V Niedzielę Wielkiego Postu – 29.03.2020 została wyłączona
  1. Msze św. w naszym kościele sprawujemy w niedzielę i w dni powszednie według stałego porządku.

Wszystkie zamówione intencje mszalne są sprawowane w wyznaczonych terminach.

Msze święte są sprawowane bez udziału wiernych

Niedzielna Msza św. o godz. 10.30 jest transmitowana na stronie internetowej parafii i przez parafialny Facebook.

Także codzienna Msza św. wieczorna o godz. 18.00 jest transmitowana bezpośrednio z naszego kościoła.

Przypominamy o Komunii duchowej – zjednoczeniu z Panem Jezusem w modlitwie,

Kościół jest otwarty w dni powszednie od godz. 9.00 do 17.00 dla osobistej modlitwy. Jednocześnie w kościele może przebywać 5 osób.

Codziennie o godz. 20.30 odmawiajmy wspólnie różaniec w intencji oddalenia epidemii:

kapłani – duszpasterze w kościele, wszyscy parafianie w domach, w kościele domowym.

Możemy łączyć się w tej modlitwie przez internet.

  1. Pilne sprawy kancelaryjne zgłaszamy telefonicznie u księży naszej parafii. Potem następuje spotkanie. Numer telefonu parafialnego: 32 250 12 93.
  2. Nowy numer Gościa Niedzielnego dostępny jest na stronie internetowej: https://www.igomedia.pl/Zamow-GN oraz w salonikach prasowych. W najnowszym numerze:
  • Krzyż znak chwały – znak nadziei.
  • Jako społeczeństwo zdajemy egzamin z solidarności i odpowiedzialności.
  • Kardynał Stefan Wyszyński – scena V – Matka
  1. W minionym tygodniu odeszli do Pana ś.p.: Janusz Wsół, Krystyna Palupska i Janina Kazimierowicz..

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!