Oaza Rodzin

Jesteśmy

Można nas spotkać w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 18.00, gdy odprawiana jest Msza Św. w intencji Rodzin Oazowych i wszystkich rodzin naszej parafii. Po tej Mszy spotykamy się w salkach przy herbacie. Na dzień dzisiejszy (styczeń 2017) w parafii działają 4 kręgi Domowego Kościoła. Dwa kręgi seniorów to już historia ponad 30 lat spotkań oraz dwa kręgi nowe, które są owocem kursów alfa. Kręgami opiekują się księża Jarosław Ogrodniczak (moderator diecezjalny Ruchu Domowego Kościoła) i ks. Marcin Ditrich.

Co robimy

Domowy Kościół skierowany jest do wszystkich małżeństw, a w szczególności do tych, które wierzą, że małżeństwo to wielka sprawa i warto o nie zadbać. Aby dojść do duchowej spójności małżeńskiej, każde z małżeństw stara się wprowadzać w swoje życie elementy formacyjne nazwane zobowiązaniami – darami: modlitwę małżeńską i rodzinną, spotkanie ze Słowem Bożym i modlitwę osobistą, czytanie prasy i książek katolickich, dialog małżeński, regułę życia, systematyczne uczestnictwo w spotkaniach kręgu, przynajmniej raz w roku wyjazd na rekolekcje formacyjne. Dary nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Pracujemy nad tym przez cały czas a na spotkaniach dzielimy się realizacją, omawiamy trudności, jakie mieliśmy, dzielimy się życiem, rozważamy słowa Pisma Świętego i modlimy w poleconych intencjach.

Z historii

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między, dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Do tej dojrzałości dochodzimy tworząc wspólnoty rodzinne zwane kręgami. Kręgi składające się z 4 – 7 małżeństw spotykają się co miesiąc, aby poznać istotę chrześcijaństwa, wspólnie poszukiwać sensu życia oraz szukać pomocy w dążeniu do świętości obu małżonków.

Zaproszenie

Wszystkich małżonków, którzy szukają wspracia dla swojeo życia małżeńsko-rodzinnego oraz drogi duchowości małżeńskiej zapraszamy. Kontakt w pierwsze piątki lub przez księży.

Dodaj komentarz