Misja

MISJA I WIZJA NASZEJ PORADNI

Zamysł powstania Naszej Poradni Rodzinnej św. Józefa narodził się w wyniku współpracy pedagogów, psychologów, psychiatrów i terapeutów skupionych wokół Parafii św. Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu. Uzyskaliśmy aprobatę księdza proboszcza  ks. prałata Zenona Drożdża i pozostałych księży, pełniących posługę w naszym kościele.

W Poradni chcemy wyjść naprzeciw osobom, które szczególnie potrzebują pomocy psychologicznej i terapeutycznej, zgodnej z antropologią chrześcijańską. Postrzegamy człowieka jako całość fizyczno-psychiczno-duchową, a także istotę społeczną. Wierzymy, że człowiek przede wszystkim swą siłę czerpie z relacji z Bogiem. Nasze spostrzeżenia i doświadczenie pokazują, że istnieje spore zapotrzebowanie na tego typu pomoc. Obszar naszych oddziaływań skupia się głównie na pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i duchowej, aczkolwiek jesteśmy także zorientowani na formy edukacyjne i ewangelizacyjne.

Jesteśmy specjalistami, wierzącymi i praktykującymi katolikami, dbającymi o własną formację duchową. Dbamy o swój osobisty rozwój duchowy przez zaangażowaną obecność w Kościele katolickim. Jednocześnie pracujemy pod superwizją i jesteśmy zorientowani na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

 

Nasze wsparcie kierujemy do:

Osób przeżywających kryzysy i problemy:

– w związkach, małżeńskie, rodzinne

– dotyczące wychowywania dzieci i młodzieży

– związane z traumatycznymi doświadczeniami i trudnościami z przebaczeniem

– w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i stresem im towarzyszącym

– związane z wyrażaniem swojej osobowości

– związane z poczuciem własnej wartości i trudnościami w samorealizacji

– związane z doświadczaniem przykrych stanów emocjonalnych

– związane z problemami we właściwej ocenie rzeczywistości

– wynikające z uzależnienia własnego lub bliskich: od środków psychoaktywnych i czynności

 

Osób mających pytania i wątpliwości:

– w wierze

– dotyczące wyboru drogi życiowej i powołania

– związane z poszukiwaniem partnera

– moralne


Liderów wspólnot chrześcijańskich:          

– szukających rozwiązania trudnych sytuacji we wspólnocie

– pragnących rozwijać swoje kompetencje w prowadzeniu grup

– mających trudności z rozeznaniem indywidualnych problemów osób

– w zakresie poznania siebie