Krąg Biblijny

Krąg Biblijny to spotkanie ze Słowem Boga, odnajdywanie Prawdy w swoim życiu, to poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Spotkania w naszej parafii mają miejsce co dwa tygodnie we wtorki w domu katechetycznym. Na początku odczytujemy fragment Pisma Świętego, medytujemy, rozmyślamy. Przedstawiamy tło historyczne, geograficzne i społeczno – kulturowe wydarzenia, które jest przedmiotem naszego rozważania. Następnie dzielimy się tym, co nas dotknęło, dzielimy się naszymi przemyśleniami a także wątpliwościami. To co Bóg do nas mówi staramy się przerzucić na grunt naszego codziennego życia. Dyskutujemy, w jaki sposób to zrobić. Spotkane kończymy modlitwą opartą na usłyszanym fragmencie z Pisma Świętego. Każdy uczestnik otrzymuje również tekst do rozważenia w zaciszu swojego domu.

Jeśli masz chęć pogłębienia swojej wiary i wiedzy – przyjdź! Nie musisz być znawcą Pisma. Nie musisz być specjalnie przygotowanym. Nie musisz nic mówić. Wystarczy, że będziesz, i wsłuchasz się co Bóg ma Tobie do powiedzenia!

Dodaj komentarz