Koło Misyjne przy parafii św. Józefa Robotnika w Katowicach – Józefowcu

      Możliwość komentowania Koło Misyjne przy parafii św. Józefa Robotnika w Katowicach – Józefowcu została wyłączona

Ośrodek JeevodayaZostało ono powołane do istnienia przez ks. proboszcza Bogusława Ochwała. Była to odpowiedź parafii na prośbę ks. biskupa Damiana Zimonia o pomoc materialna i modlitewną dla księży udających się na misję. Jego pierwszymi animatorami byli: Teofil Adamczyk, Kazimierz Kopeć i Renata Jędrzejczyk. Koło liczyło wtedy 23 członków. Opiekunami Koła Misyjnego byli kolejno księża: ks. Eryk Grochla, ks. Krystian Gajek, ks. Piotr Sołtysik, ks. Ryszard Zalewski i obecnie ks. proboszcz Zenon Drożdż. Do roku 1992 grupie przewodniczył Kazimierz Kopeć, po nim funkcje tę przejął Jan Kaszowski.

Msze św. w intencji misji są odprawiane w każdy 3 poniedziałek miesiąca o godz. 18.00. Po mszach świętych Członkowie Koła Misyjnego wraz z księdzem opiekunem uczestniczą w spotkaniach o charakterze informacyjno-modlitewnym w salce domu parafialnego lub na probostwie. Zebrane podczas mszy ofiary są przekazywane na potrzeby misji, zgromadzeniom misyjnym lub konkretnym misjonarzom. Dotychczas przekazano pieniądze na budowę kościołów i klasztorów w: Tambowie, Moskwie, Petersburgu, Usolu Syberyjskim (Rosja), Kostpolu, Brodach, Nowej Uszycy, Wierzbowicach (Ukraina), Klewaniu,  Baranowiczach (Białoruś). Udzieliliśmy również wsparcia księżom: bp Januszowi Ozdze z Kamerunu, Waldemarowi Potrapelukowi z Zambii, o. Franciszkowi Szczurkowi, o. Grzegorzowi Kaputowi z Zambi, o. Jerzemu Palce, o. Andrzejowi Trutemu z Paragwaju. Wśród zgromadzeń z którymi stale współpracuje koło misyjne są: Klawerianki, Werbiści, Kombonianie, Katarzynki i Karmelitanki.

Kausilya c. Pratap 6 lat

Kausilya c. Pratap 6 lat

W minionym okresie gościliśmy w naszej parafii około 30 misjonarzy: ks. Januarego Liberackiego z Zimbabwe, o. Kazimierza Wróbla z Namibii, ks. Janusza Blauta z Kaukazu

o. Arkadiusza Sitko z Botswany, o. Artura Wilczka z Orenburgu na Syberii, o. Antoniego Sowę z Kanady, o. Dariusza Kałużę z Papui Nowej Gwinei, o. Manolo Torresa – delegata o. generała Kombonianów na Polskę.

Swoimi doświadczeniami z pracy misyjnej dzielili się również księża pracujący w naszej parafii: ks. Andrzej Maślanka i ks. Mirosław Woźnica.

Od miesiąca września 2000 roku w ramach akcji „Adopcja serc” powierzona została naszej opiece modlitewnej i materialnej dziewczynka Kausilya ur. w 1993r., która jest córką rodziców Pratap z ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach.

Kausilya c. Pratap 14 lat

Kausilya c. Pratap 14 lat

W latach 2001 – 2010 wysyłaliśmy paczki z odzieżą i zabawkami do sióstr w Braniewie, które prowadzą sierociniec w Rosji. Zbieraliśmy również okulary i znaczki pocztowe dla referatów misyjnych seminarium Duchownego Księży Werbistów.

Członkowie koła rozprowadzają również kalendarze Misjonarzy Oblatów, Kombonianów, Sióstr Klawerianek.

Jako grupa uczestniczymy w uroczystościach i nabożeństwach parafialnych. Członkiem naszego koła był ks. Adam Małek, który obecnie jest kapłanem w Czechach.

Nasza grupa liczy obecnie kilkunastu członków. Potrzeby misyjne są jednak ogromne i każda nowa osoba w kole to dodatkowa pomoc i wsparcie. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprawami misji oraz tych, którzy chcieliby wspierać duchowo bądź materialnie chrześcijan w ubogich częściach świata w każdy trzeci poniedziałek miesiąca po wieczornej mszy św. na spotkanie do salki na probostwie.


Maria Szczygieł, Jan Kaszowski

Kościół w Tambowie