Kim jesteśmy

SPECJALIŚCI

Barbara Łężak
Jestem pedagogiem, terapeutą rodzinnym, wieloletnim pracownikiem  z zakresu pracy z rodziną. Posiadam wszechstronne przygotowanie merytoryczne w zakresie nauk o rodzinie, studia uniwersyteckie /Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski z filią w Katowicach/, studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie, przygotowanie warsztatowe do terapii: min.  w zakresie systemowej terapii rodzinnej / certyfikat z Collegium Medicum w Krakowie/, w zakresie pomocy rodzinie doświadczającej przemocy /ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Warszawa/, w zakresie kryzysów małżeńskich  oraz w zakresie wychowawczej funkcji rodziny.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z rodziną i wspieraniu wychowawczej funkcji rodziny . Wiedzę i umiejętności nabyłam w wieloletniej pracy , jako dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach oraz na stanowisku kierowniczym w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach. Prowadziłam szkolenia, grupy wsparcia, terapię indywidualną i terapię grupową Posiadam umiejętności w rozwiązywaniu trudnych i złożonych problemów dotyczących funkcjonowania społeczno-emocjonalnego. Jestem wieloletnim doradcą życia rodzinnego przy parafii św. Józefa w Katowicach, prowadząc indywidualne konsultacje z narzeczonymi oraz jako współorganizator Dni Skupienia dla Narzeczonych. Nieustannie pracuję nad poprawą swojego warsztatu pracy zawodowej, uczestnicząc w szkoleniach, jak również współorganizuję konferencje naukowo-szkoleniowe. M.in. byłam współorganizatorem konferencji nt. „Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci” w Siemianowicach Śląskich, współorganizator spotkania rodzin ministranckich itp.

W założeniach mojej pracy zawodowej kieruje się tym, że człowiek winien dbać o swój rozwój biologiczny, psychiczny i duchowy. Regularnie superwizuję swoją pracę.

Posiada przygotowanie w zakresie:

 • systemowej terapii rodzinnej ,
 • pomocy rodzinie doświadczającej przemocy,
 • kryzysów małżeńskich
 • wychowawczej funkcji rodziny.
 • adopcji dzieci
 • doradcą życia rodzinnego przy parafii św. Józefa w Katowicach

 

Barbara Breguła
Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, problemów emocjonalnych dorosłych oraz terapii rodzinnej. Prowadzi diagnozę i terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności społeczne dzieci i młodzieży, treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców, psychoedukację dorosłych w zakresie zaburzeń ogólnorozwojowych, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, trudności wychowawczych i związanych z nimi kryzysów rodzinnych.

Zajmuje się również doradztwem zawodowym w oparciu o diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowe Studia-Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży, a także liczne kursy i szkolenia doskonalące. Pracuje od roku 1992. Jest wieloletnim pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Wychowawczego oraz szkół. Ceniona za życzliwość, otwartość i ciepło w kontaktach z ludźmi.

Specjalizuje się w:

 • diagnozie i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży,
 • zakresie problemów emocjonalnych dorosłych
 • terapii rodzinnej.

Prowadzi:

 • diagnozę i terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych
 • zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności społeczne dzieci i młodzieży,
 • treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 • psychoedukację dorosłych w zakresie zaburzeń ogólnorozwojowych, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, trudności wychowawczych i związanych z nimi kryzysów rodzinnych.

 

Magdalena Gruszczyńska
Psycholog, dr nauk o zdrowiu. W 2008 roku ukończyła całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami oraz osobami dorosłymi w zakresie:

 • kryzysów rozwojowych,
 • kryzysów i trudności wychowawczych,
 • kryzysów małżeńskich,
 • diagnozy neuropsychologicznej,
 • zaburzeń psychosomatycznych.

 

Sara Nowaczyk
Jestem psychologiem o specjalności kliniczno–wychowawczej dzieci i młodzieży. Posiadam uprawnienia pedagogiczne przyznane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Ukończyłam dwuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej w Krakowie przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ pod patronatem Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii. Uczestniczyłam także w szkoleniu „Terapia i rehabilitacja w psychiatrii” – Szpital Szopienice. Ukończyłam kurs doradcy zawodowego w Warszawie, a także Roczne Studium Duszpasterstwa Rodzin przy Wydziale Teologicznym w Katowicach. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie diagnozy i poradnictwa psychologicznego, a także w poradnictwie psychologicznym dla dorosłych.

Doświadczenie zdobyłam pracując w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Katowicach, w Zespole Szkół Specjalnych w Żorach oraz w trzech katowickich przedszkolach, gdzie oprócz pracy korekcyjno–kompensacyjnej z dziećmi  i diagnozy rozwoju, udzielałam porad rodzicom.

Byłam ekspertem regionalnym w Stowarzyszeniu Wiosna biorąc udział w projekcie Akademia Przyszłości, gdzie szkoliłam wolontariuszy Akademii. Pracowałam również w Zespole Pomocy Dziecku i Rodzinie, gdzie udzielałam porad kobietom przeżywającym trudności i prowadziłam warsztaty rozwoju osobistego. Obecnie pracuję w Ośrodku Rehabilitacji i rozwoju Człowieka zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.

Obszary udzielanej pomocy to poradnictwo psychologiczne w zakresie problemów:

– rodzinnych

– wychowawczych

– rozwojowych dzieci i młodzieży

– kryzysów małżeńskich

Wychodzę z założenia, że Bóg wie o nas wszystko i w każdej chwili może nas uzdrowić, jednak czasem stawia na naszej drodze człowieka, po to aby pomógł nam przejść przez trudne chwile  i abyśmy wykonali aktywną pracę krocząc w wolności do Niego, do Prawdy i Miłości.

 

DORADCY RODZINI

Katarzyna i Mariusz Kaletka
Katarzyna ukończyła Wyższą Szkołę Filozoficzno–Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, wydział pedagogiczny w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Mariusz ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Obydwoje ukończyli studia podyplomowe Nauki o Rodzinie i Mediacji Sądowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od kilkunastu lat rozwijają duchowość małżeńską i pogłębiają relacje między sobą w Domowym Kościele, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło–Życie. Od wielu lat prowadzą rekolekcje dla małżeństw i rodzin. Nauczyciele kursów dla narzeczonych „Przed Nami Małżeństwo”. Małżonkowie od 1997r, troje dzieci.

 

DUSZPASTERZE

Zenon Drożdż
Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 r. Ojciec duchowny kapłanów archidiecezji katowickiej, członek Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów archidiecezji katowickiej. Proboszcz parafii św. Józefa Robotnika w Katowicach..

 

Jarosław Ogrodniczak
Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 r. Ukończył Studium Rodziny. Koordynator i współautor kursów dla narzeczonych „Przed Nami Małżeństwo”, moderator Domowego Kościoła. Uczestniczył w szkoleniu NEST oraz „Psychoterapia Par i Małżeństw – Peak Squaw”. Przez wiele lat prowadził rekolekcje dla narzeczonych, małżeństw i rodzin w domu „Emaus” w Koniakowie. Wikariusz parafii św. Józefa Robotnika w Katowicach.