Dzieci Maryi

Stowarzyszenie tzw. Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta i chłopców, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie Świeckich.

W tym duchu powstał ruch Dzieci Maryi w naszej diecezji oficjalnie, który założył ks. Jan Morcinek na prośbę biskupa Herberta Bednorza 24 maja 1978 roku. Choć czasy były bardzo trudne, udało się już wtedy zorganizować pierwsze wakacyjne rekolekcje. Dwa lata później pierwsze szkolenia dla animatorów i pierwsze konspekty spotkań. Dzieci Maryi zaczęły pojawiać się w różnych parafiach, a później nawet poza granicami naszej diecezji.

Grupa Dzieci Maryi ma swoje spotkania w soboty o 10.00 w salce Domu katechetycznego

Dodaj komentarz