Duszpasterze

Ks. prałat Zenon Drożdż

ur. 09.03.1955 r. św. 16.04.1981 r., proboszcz, kapelan w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego Zespół Nr 2 w Katowicach, ojciec duchowny kapłanów archidiecezji katowickiej, ojciec duchowny kapłanów dekanatu Katowice-Załęże, członek Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów archidiecezji katowickiej, kapelan Jego Świątobliwości

Ks. Mateusz Iwanecki

ur. 3.08.1991 r., św.  22.05.2016 r., mgr lic. teologii, Wikariusz, katecheta

Ks. Adam Meyer

ur. 24.02.1977 r., św. 10.05.2003 r., mgr lic. teologii Wikariusz, katecheta

Ks. Marcin Ditrich

ur. 09.06.1982 r., św. 09.05.2009 r., mgr lic. teologii, Wikariusz, katecheta

Ks. Henryk Olszar

ur. 29.04.1957, św. 31.03.1983, dr hab., adiunkt w Katedrze Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, duszpasterz bibliotekarzy, zastępca postulatora w procesie kanonizacyjnym 108 Błogosławionych Męczenników Kościoła w Polsce z okresu drugiej wojny światowej, członek: Sekcji Historii Kościoła Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Archidiecezjalnej Komisji Historycznej, Komisji Historycznej w procesach beatyfikacyjnych Sługi Bożej S. M. Dulcissimy Hoffmann SMI i Sługi Bożego ks. Jana Machy, kapituły nagrody im. Wojciecha Korfantego przy Związku Górnośląskim w Katowicach i Kapituły Nagrody im. bł. ks. Józefa Czempiela przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół bł. ks. Józefa Czempiela w Chorzowie, Rady Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach i Zespołu ds. Górnośląskiego Panteonu w Katowicach oraz „Biblioteki Akademii Morawskich Wrót”, laureat „Gorzyckiej Perły”, rezydent.

Dodaj komentarz