Apostolstwo Dobrej Śmierci

Stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie i niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie…

Dobrze żyć – to wiele,
dobrze umrzeć – to wszystko…

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać:
dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
– dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
– oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Dla każdej i dla każdego…
ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo – książeczkę.
Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.
Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji.

Różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej
Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej.
Przy każdej tajemnicy odmawia się:
„Ojcze nasz” + 7 razy „Zdrowaś Maryjo”
+ „Chwała Ojcu”

1. Proroctwo Symeona – owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej
2. Ucieczka do Egiptu – owoc tajemnicy: Słuchanie głosu Bożego
3. Szukanie Jezusa,który pozostał w świątyni – owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem
4. Spotkanie Jezusa dźwigającego krzyż – owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie krzyży
5. Śmierć Jezusa na krzyżu – owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami
6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego – owoc tajemnicy: szczery żal za grzechy
7. Złożenie Jezusa do grobu – owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć

Na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała: 3x Zdrowaś Maryjo
***
„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny…” (Mt 25,13)

***
„Cóż za korzyść odniesie człowiek, jeśli cały świat zyska, a na swej duszy szkodę poniesie?” (Mt 16,26)

***
„Stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie” (św. Augustyn)

***
„Gdy przyszedłeś na świat, wszyscy się cieszyli, tylko ty płakałeś. Żyj tak, abyś przy śmierci się cieszył, gdy wszyscy będą smutni” (Dag Hammerskjoeld)

***
„Życie Twoich wiernych, Panie, zmienia się, ale się nie kończy i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.” (słowa Prefacji Eucharystycznej za zmarłych)

***
Błogosławieni, którzy umierają w Panu
i przy śmierci których obecna jest Maryja
– Patronka Dobrej Śmierci.

***
Trudna do rozumienia i zaakceptowania prawda o ludzkim przemijaniu,
staje się – w świetle wiary chrześcijańskiej – przeżyciem pełnym nadziei,
bo tam ujrzymy Prawdziwy Horyzont Życia – Jezusa i Dom Jego Ojca…

***

Nie zrozumiemy prawdziwego nabożeństwa do Matki Najświętszej tak długo, dopóki nasze modlitwy, skierowane do Jej litościwego Serca, dotyczyć będą spraw doczesnych, radości i pociech ziemskich. Prawdziwe nabożeństwo do Maryi polega na tym, by prosić Ją o to, byśmy z dnia na dzień oczyszczali nasze dusze z grzechów przez zaparcie się siebie i praktykowanie cnót chrześcijańskich.

Matko Boska Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.

ADS wydaje także informacyjny biuletyn „Nadzieja i Życie”, w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także przemiany ich serca, zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei.
Członkowie oraz zelatorzy ADS mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych.

Odpusty zupełne w Apostolstwie Dobrej Śmierci
Zgodnie z Konstytucją Apostolską Indulgentiarum Doctrina z dnia 1 stycznia 1967 roku, opublikowaną przez papieża Pawła VI , Święta Penitencjaria Apostolska udzieliła Stowarzyszeniu Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, dnia 11 czerwca 1987 roku, następujących odpustów zupełnych:
– w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia
– w Święto Nawiedzenia NMP – 31. 05
– w Święto MB Bolesnej – 15.09
– w Uroczystość Św. Józefa – 19.03
– w Święto Św. Michała Archanioła – 29.09
– w Święto Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 01.10
Warunkiem uzyskania tych odpustów są:
– spowiedź i Komunia św.
– modlitwa w intencji Ojca Świętego

Historia Stowarzyszenia ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej
Kult ten ma swoje główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: „A Twoją duszę przeniknie miecz” (Łk 2,35). Szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna (por. J 19, 25-27).
Należący do Stowarzyszenia zamawiają Msze św. w intencji członków, zarówno żyjących jak i zmarłych, a także angażują się w różne akcje apostolskie na terenie swojej parafii. Obecnie Apostolstwo liczy ponad 400 tys. członków oraz 1100 zelatorów.
Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci swoją obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele miast Polski.
NOWE WSPÓLNOTY POWSTAJĄ W EUROPIE I AMERYCE.

Są 3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

1. stopień – to wpisanie się bez żadnych dodatkowych zobowiązań,

2. stopień – zaleca się odmawiać rano i wieczorem 3 x „Zdrowaś Maryjo”, oraz dodać wezwanie: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami”, „Świety Józefie – módl się za nami”,

3. stopień – oprócz codziennej modlitwy, należy wieczorem zrobić krótkie podsumowanie dnia – rachunek sumienia z przeżytego dnia, a także raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi.

Można najpierw przystąpić do 1. stopnia , a potem samemu już – jako dodatkowe, duchowe zobowiązanie – przejść na stopień 2. lub 3.
(w takim przypadku nie powiadamia się już Centrali w Górce Klasztornej)

(Gdyby czasem zapomniało się o modlitwie, nie trzeba się z tego spowiadać, gdyż nie są to zobowiązania podjęte pod karą grzechu śmiertelnego.)

szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: www.apostolstwo.pl

Spotkania w naszej parafii – ostatni piątek miesiąca o godz. 17:15 w domu katechetycznym

W każdy wtorek o 17:30 w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu odmawiany Koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej wypraszając łaskę dobrej śmierci i nawrócenie grzeszników.