PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 18.11. – 26.11.2017

      Możliwość komentowania PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 18.11. – 26.11.2017 została wyłączona

Sobota 18.11.2017 r.

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża, ojca i dziadka Andrzeja Kujawa w 15 r. śm. jego matkę Martę i + teścia Zdzisława
 2. Za + męża Henryka Langosz, rodziców Langosz, Busdygon ++ braci, bratowe i pokrewieństwo

33 Niedziela Zwykła 19.11.2017 r.

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Jacka Krzoska – msza św. gregoriańska
 2. Za ++ rodziców Katarzynę, Michała Marek, Elżbietę i Jerzego Bogacki i ++ z rodziny Marek, Sokół, Bogacki, Piolka

  900 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Za + Marcina Małozięcia, rodziców Halinę, Franciszka, Juliannę, Zygmunta Syrkiewicz

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Mieczysława Korpas w 20 r. śm. rodziców z obu stron, siostrę Marię, siostrzenicę Halinę, Piotra i Wacława
 2. Za + Natalię Kostrubała – msza św. gregoriańska

1200 – Msza św. dziękczynna w int. Teresy Ptak z ok. 60 r. urodzin i męża Andrzeja z ok. 65 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1600 – Msza św. dziękczynna w int. Aleksandry Kozieł z ok. 50 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1800 – Za + męża Jerzego Blacha rodziców z obu stron, siostrę Beatę, bratową i +   Zbigniewa

Poniedziałek  20.11.2017 r. Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb.

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Władysława Sacha od Pawła, Danuty Gurgul i ciotki Janiny
 2. Za + Jacka Krzoska – msza św. gregoriańska

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża i ojca Zenona Dziura w 1 r. śm. i jego ++ rodziców
 2. Za + Natalię Kostrubała – msza św. gregoriańska

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Misji św. i za + Katarzynę Celmer
 2. Msza św. Dziękczynna w int. pana Ryszarda Rybarczyk z ok. 70 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. J.
 3. W int. Kleryka Doriana z ok. urodzin

Wtorek  21.11.2017 r. Wspomnienie Ofiarowania NMP

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Jacka Krzoska – msza św. gregoriańska
 2. W int. pracowników Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przez wstawiennictwo MB Miłości i Sprawiedliwości Społecznej o błog. Boże w pracy i życiu osobistym z ok. Dnia Pracownika Socjalnego

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża Janusza Gacmangę
 2. Za + Natalię Kostrubała – msza św. gregoriańska
 3. Zbigniewa Ryszczyka w 30 dzień po śmierci

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Pawła Kwapulińskiego w 26 r. śm. i jego żonę Helenę
 2. Za + Ritę Griger w 1 r. śm.
 3. Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Jarek, teściów Leokadię, Antoniego Leks i siostrę Ewę
 4. W intencji Służby Liturgicznej Ołtarza

Środa  22.11.2017 r. Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.

    630 – Msza św. dziękczynna w int. pani Alicji Padoł z ok. 79 r. urodzin oraz w int.  męża, dzieci, wnuków, synowej i zięcia o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Jacka Krzoska – msza św. gregoriańska
 2. Za + Natalię Kostrubała – msza św. gregoriańska

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W intencji chóru parafialnego św. Cecylii
 2. Za + ks. Henryka Harędza, dyrygenta Alojzego Moćko i wszystkich ++ członków chóru parafialnego

Czwartek  23.11.2017 r. Dzień Powszedni

 630  Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Jacka Krzoska – msza św. gregoriańska
 2. Za + Natalię Kostrubała – msza św. gregoriańska
 3. Za + Annę Pioskowik od Zakładu Pogrzebowego Abiasz

  800 – Za + mamę Elfrydę Sobanek, ojca Wiktora, dziadków i pokrewieństwo z obu str.

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Ojca Św. biskupów, kapłanów, Ojczyzny, Radia Maryja i dzieł powstałych przy nim
 2. Za + mamę Genowefę Dąsal w 12 r. śm.
 3. Za + Tadeusza Trzaskowskiego i ++ z rodziny Sielka, Trzaskowski

Piątek  24.11.2017 r. Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Towarzyszy

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Jacka Krzoska – msza św. gregoriańska
 2. Za + Władysława Sacha od Jana i Rozalii Batko

  800 – Za + Natalię Kostrubała – msza św. gregoriańska

1515 – W int. pracowników, emerytów, rencistów firmy Bombardier-ZWUS ich rodzin

1630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Msza św. dziękczynna w int. pani Stefanii Pawłowskiej z ok. 71 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa
 2. Msza św. dziękczynna w int. Patryka Famuła z ok. 10 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa
 3. Msza św. dziękczynna w int. małżonków Heleny i Jana Pierończyk z ok. 50 r. ślubu z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1800 – Msza św. zbiorowa za zmarłych

Sobota  25.11.2017 r. Dzień Powszedni

  630 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Jacka Krzoska – msza św. gregoriańska
 2. Za + Rufina Dudka od sąsiadów ze Szczawnicy
 3. Za + Natalię Kostrubała – msza św. gregoriańska

  800 – Msza św. dziękczynna w int. pana Ryszarda Krypczyk z ok. 65 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa oraz o błog. Boże dla całej rodziny Te Deum

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + ojca i dziadka Henryka Kalitę jego żonę Krystynę, syna Jana, rodziców, teściów, rodzeństwo ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
 2. Za + mamę Helenę Szymik w 1 r. śm. ojca Emila i brata Henryka

Niedziela 26.11.2017 r. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Jacka Krzoska – msza św. gregoriańska
 2. Za + Natalię Kostrubała – msza św. gregoriańska
 3. Za + Irenę Olbrich w 30 dzień po śmierci

  900 – Msza św. dziękczynna w int. Waldemara Todorskiego i syna Andrzeja z ok. urodzin z podz. za

otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + córkę Ewę Wilkoszyńską w 19 r. śm. jej prababcię Klarę, dziadka Herberta i Henryka
 2. Za + Wilhelma Pietrykowskiego w 1 r. śm. od żony, córek i syna

1200 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Msza św. dziękczynna w int. Urszuli Kwietniewskiej z ok. 70 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum
 3. W int. Rady Jednostki Pomocniczej Nr 11 Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec z ok. 2 rocznicy jej powołania o błog. Boże w działalności na rzecz naszej dzielnicy i jej mieszkańców

1600 – Za + ojca Jana Mazurek w 10 r. śm.  i mamę Teresę

1800 – Za + męża Mieczysława Augustyn w 25 r. śm. rodziców z obu stron, brata Andrzeja i ++ z rodziny