Wydrukuj to Strona

INTENCJE

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Sobota 20.05.2017 r.

1800Msza św. koncelebrowana

 1. Za + męża, ojca i dziadka Krystiana Chmielewskiego w 10 r. śm. i ++ z rodzin Duchnik, Chmielewski
 2. Za ++ Anielę Scheibel z ok. urodzin jej męża Ryszarda i siostrę Annę

6 Niedziela Wielkanocna  21.05.2017 r.

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Bożenę Klej– msza św. gregoriańska
 2. Za + Bogumiłę Nowak – msza św. gregoriańska

  900 Msza św. dziękczynna w int. Agnieszki i Michała Dzik w 7 r. ślubu i w int. córki Idy z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego,  zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1030 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Dziękczynna w int. pani Anieli Szczepańskiej z ok. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa

1200Za + Małgorzatę Widawską od pracowników Holdingu Węglowego

1600Dziękczynna w int. pani Felicji Mól z ok. 80 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1800 Za + mamę Jadwigę Kopała w 1 r. śm.

Poniedziałek  22.05.2017 r. Dzień Powszedni

  630 Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Bogumiłę Nowak – msza św. gregoriańska
 2. Za + Władysławę Kmiecik od Elżbiety Fluder z dziećmi

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Bożenę Klej– msza św. gregoriańska
 2. Za + Mariana Pisarskiego w 1 r. śm. od koleżanek i kolegów z firmy Bombardier – ZWUS

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + mamy Zofię i Franciszkę, ojca Władysława, ich rodziców i rodzeństwo
 2. Za ++ z rodziny Scheibel
 3. Za + Józefa Griger z ok. urodzin jego żonę, dzieci, rodziców i rodzeństwo
 4. Za ++ rodziców Edytę i Jana Sławików, Jerzego Wiśniewskiego i ks. Romana Gorczyńskiego

Wtorek  23.05.2017 r. Dzień Powszedni

  630 Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Bożenę Klej – msza św. gregoriańska
 2. Za + córkę Bożenę Jarzębską w 12 r. śm. męża Ryszarda, brata Stefana, rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące

  800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ rodziców Bronisławę, Józefa Rusinek w kolejną r. śm. + męża i siostrę
 2. Za + Bogumiłę Nowak – msza św. gregoriańska

  900 W int. seniorów i chorych

1800 – W int. młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania

Środa  24.05.2017 r. Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych

  630 Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Bożenę Klej – msza św. gregoriańska
 2. Za ++ matki Joannę Miara, Joannę Motyka ich ++ mężów Jana i Józefa, szwagierkę Halinę, szwagra Eugeniusza i + Leokadię Macura
 3. Za + Bogumiłę Nowak – msza św. gregoriańska

  800 Msza św. dziękczynna w int. Małgorzaty i Janusza Batko z ok. 10 r. ślubu i w i nt. ich córek Weroniki i Alicji z podz. za otrzymane łaski z prośba o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa Te Deum

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Stanisława Majewskiego
 2. Za + Helenę Kwapulińską w 7 r. śm. jej męża Pawła i ++ z rodziny

Czwartek  25.05.2017 r. Dzień Powszedni

  630 Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Bogumiłę Nowak – msza św. gregoriańska
 2. Za + Bożenę Klej – msza św. gregoriańska

  800 Za ++ matki Zofię, Helenę, Jadwigę i Adelajdę

1800 – Msza św. koncelebrowana

 1. W int. Ojca św. biskupów, kapłanów, Ojczyzny, Radia Maryja i dzieł powstałych przy nim.
 1. Msza św. dziękczynna w int. pani Maryli Harendzińskiej z ok. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośba o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa
 2. Msza św. dziękczynna w int. Magdaleny Gruszczyńskiej z ok. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośba o błog. Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa
 3. Msza św. dziękczynna w int. kleryka Doriana Figołuszko

Piątek  26.05.2017 r. Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezb.

  630 Za + Bożenę Klej – msza św. gregoriańska

  800 Msza św. koncelebrowana

 1. Za ++ mamy Rozalię, Stefanię i Urszulę
 2. Za + Bogumiłę Nowak – msza św. gregoriańska

1630 Msza św. koncelebrowana

 1. W int. matek naszej parafii
 2. Za + matkę Aleksandrę Czech, ojca Michała, syna Stanisława Burek, męża Mieczysława Burek i dziadków z obu stron

1800 – Msza św. zbiorowa za zmarłych

Sobota  27.05.2017 r. Dzień Powszedni

  630 Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Małgorzatę Widawską w 30 dzień po śmierci
 2. Za + Bogumiłę Nowak – msza św. gregoriańska

  800  Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Bożenę Klej – msza św. gregoriańska
 2. Za + męża Krzysztofa Frąckowiak i ++ z rodziny Frąckowiak, Balcar, Riger, Kabis, Piotrowski, Mateusiak, Wojsyk, przyjaciół i sąsiadów

1800 – W int. ks. Mariusza Staś w dniu urodzin

Niedziela  28.05.2017 r. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  730 – Msza św. koncelebrowana

 1. Za parafian
 2. Za + Kazimierza Szewczyk w 30 dzień po śmierci

  900 Msza św. koncelebrowana

 1. Za + Bożenę Klej– msza św. gregoriańska
 2. Za + Bogumiłę Nowak – msza św. gregoriańska

1030 Za + Stanisława Biedroń w 2 r. śm. oraz Janinę i Leona Juszczyk

1200Dziękczynna w int. pani Gertrudy Fołys z ok. 83 r. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę MBNP i św. Józefa TeDeum

1600Za + mamę Marię Rzepa z ok. dnia mamy i + ojca Tadeusza

1800 Za + męża, ojca i dziadka Stefana Grabowskiego w 24 r. śm. i ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron

Permalink do tego artykułu: http://jozefrobotnik.katowice.pl/?page_id=8361