Wydrukuj to Strona

Duszpasterze

Ks. prałat Zenon Drożdż

ur. 09.03.1955 r. św. 16.04.1981 r., proboszcz, kapelan w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego Zespół Nr 2 w Katowicach, ojciec duchowny kapłanów archidiecezji katowickiej, ojciec duchowny kapłanów dekanatu Katowice-Załęże, członek Rady Kapłańskiej oraz Kolegium Konsultorów archidiecezji katowickiej, kapelan Jego Świątobliwości

Ks. Tomasz Kocjan

ur. 13.07.1982 r., św.  12.05.2007 r., mgr lic. teologii, Wikariusz, katecheta

Ks. Jarosław Ogrodniczak

ur. 23.12.1969 r., św. 13.05.1995 r., mgr lic. teologii, Wikariusz, katecheta

Ks. Marcin Ditrich

ur. 09.06.1982 r., św. 09.05.2009 r., mgr lic. teologii, Wikariusz, katecheta

Ks. Henryk Olszar

ur. 29.04.1957, św. 31.03.1983, dr hab. teologii, rezydent; duszpasterz bibliotekarzy, członek: Archidiecezjalnej Komisji Historycznej, Komisji Historycznej w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy Hoffmann, kapituły nagrody im. W. Korfantego przy Związku Górnośląskim w Katowicach, wicepostulator w procesie kanonizacyjnym 108 błogosławionych męczenników Kościoła w Polsce z okresu II wojny światowej, sekretarz Komisji ds.. Duchowieństwa II Synodu Archidiecezji Katowickiej; członek Zespołu ds. Przygotowania Obchodów 90. Rocznicy Ustanowienia Diecezji Katowickiej.

Permalink do tego artykułu: http://jozefrobotnik.katowice.pl/?page_id=81